Pripomenuli si 50. výročie súdnych procesov s kapucínmi

November 2011 / Prečítané 1491 krát
   50. výročie súdnych procesov s kapucínmi si 30. septembra pripomenuli Rád menších bratov kapucínov - kláštor Pezinok a Konfederácia politických väzňov Slovenska - Oblastná organizácia Malokarpatská so sídlom v Pezinku pri kapucínskej hrobke na cintoríne v Pezinku, keďže nespravodlivo odsúdení kapucíni sú už vo večnosti.
   Po úvodnej piesni P. Lazara Ondreja Tkáča OFMCap venovanej zosnulým spolubratom nasledovala bohoslužba slova a modlitby za zosnulých kapucínov pod vedením P. Stanislava Kučáka OFMCap. Čítanie a spoločné modlitby veriacich čítali synovec a neter pátrov Wildovcov - Oskár Hanúsek a sr. Hana Beníková FMA. Na záver odznelo svedectvo o väzení zosnulého P. Alojza Horvátha OFMCap, ktoré prečítal Stanislav Pátek a spomienky Františka Matiašovského, ktorého otec Michal Matiašovský bol odsúdený spolu s kapucínmi za skrývanie kláštorných cenností vo svojom dome. Po skončení programu na cintoríne sa konala svätá omša v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice, obetovaná za zosnulých väznených kapucínov, ktorej hlavným celebrantom bol P. Marián Turňa OFMCap a kazateľom P. Tomáš Konc OFMCap, ktorý v homílii priblížil svoje spomienky na staršiu generáciu kapucínov a ich odkaz pre nás. Okrem bratov kapucínov boli prítomní aj súrodenci, synovci, netere a ďalší príbuzní väznených kapucínov.
   Slovenskí kapucíni po likvidácii kláštorov naďalej udržiavali rehoľný život, pravidelne sa stretávali a formovali rehoľný dorast. To bol dôvod ich zatknutia a odsúdenia v roku 1961 v dvoch súdnych procesoch: P. Vojtech Rudolf Rajner a spol. a P. Benedikt František Wild a spol. Z väzenia boli postupne prepúšťaní na amnestie a ako posledný bol prepustený P. Vojtech Rajner a to až v lete 1968. Traja mladí bohoslovci M. Vanček, D. Pavlík a J. Riecky boli vysvätení za kňazov priamo vo väzení biskupom Jánom Korcom.
   V súdnych procesoch v roku 1961 boli odsúdení nasledovní kapucíni: P. Vojtech Rajner, P. Metod Janovský, P. Angelus Senáši, P. Matúš Vanček, P. Daniel Pavlík, P. Honor Mihál, P. Benedikt Wild, P. Fidel Supek, P. Šebastián Jaďuď, P. Ján Riecky, P. Alojz Horváth, P. Augustín Filipovič, P. Ladislav Rajner a dvaja laici Michal Matiašovský a Ladislav Lisý.
 
Peter Sandtner

Ohodnoťte článok: