Výzva spotrebiteľom, ktorí sa cítia oklamaní

November 2011 / Prečítané 1647 krát
   Aj na vaše dvere už zaklopal tzv. externý pracovník a ponúkol vám údajne lacnejšiu elektrinu či plyn, ak prejdete k novému dodávateľovi? Máte pocit, že ste uzavreli nečestnú, nevyváženú zmluvu alebo vás dokonca oklamali? Kontaktujte spotrebiteľské poradenské centrum Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Poprade, ktoré vám pomôže problém riešiť.
   „Medzi dverami som neuvážene sadla na lep pracovníčke energetickej spoločnosti. Vraj ak hneď prejdem k novému dodávateľovi energie, ušetrím. Povedala mi, že je to len na rok, ak nebudem spokojná, môžem to zmeniť. O dva týždne mi prišla faktúra za poskytnuté „ poradenstvo “ medzi dverami – 12 eur, “ rozhorčuje sa spotrebiteľka Janka.
   Pán Jozef z Východného Slovenska tiež otvoril dvere pracovníčke energetickej spoločnosti. Možnosť ušetrených peňazí ho zaujala. „ Súhlasil som so zmluvou na jeden rok. Bolo mi divné, že zmluvu vypisovala ceruzkou, ale to vraj aby mohla opraviť prípadnú chybu. Napokon sme všetko skontrolovali. Nesedel údaj o dobe platnosti zmluvy. Namiesto obdobia jedného roka bolo zaškrtnuté políčko na päť rokov. Chybný údaj vygumovala a označila jeden rok. Potom ma požiadala, aby som zmluvu podpísal vlastným perom. Keďže som jej nechcel dať originály požadovaných dokumentov, odskočil som vyhotoviť kópie do susednej izby. Keď som sa vrátil, zmluvu som už nekontroloval. Na to, že je uzavretá na päť rokov, som prišiel až po vypršaní dvojtýždňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Výška sankcie za predčasné vypovedanie zmluvy je pritom 100 €, “ objasňuje svoj príbeh pán Jozef.
   Tieto zmluvy obsahujú aj množstvo ustanovení, ktoré od začiatku znevýhodňujú postavenie spotrebiteľa voči dodávateľovi služby. „ Sám som obchodné podmienky čítal niekoľko hodín, nie je ľahké rozlúštiť to malé písmo. Nikdy sa výšku konečných mesačných poplatkov nedozviete. Dodávateľ v zmluve garantuje kvalitu elektriny a distribučných služieb podľa príslušných právnych predpisov. Používa pojmy ako rezervovaná kapacita, okamžitý vypínací prúd, platný PDS, či napäťové hladiny. No túto kvalitu nikto odberateľovi nedefinuje, technické pojmy nikto nevysvetlí, preto nemá možnosť ich spochybniť, “ vysvetľuje mediátor S.O.S Poprad Ing. Michal Fáber.
   Podľa jeho slov odberatelia porušujú novouzatvorenú zmluvu už pri jej podpise, pretože stará zmluva je stále účinná. Spotrebitelia odoberajú energiu od iného dodávateľa, za čo im hrozí podľa obchodných podmienok sankčná pokuta. Navyše pri takomto unáhlenom „nákupe“, kvôli vidine ušetrených eur, sa spotrebiteľ sám ukracuje o možnosť porovnať si ceny konkurencie či potencionálne akciové ponuky svojho pôvodného dodávateľa.
   Spotrebiteľa nikto pri podpise zmluvy neupozorní na možnosť odstúpenia od zmluvy bez sankcií. Takisto mu nikto nepovie, že ak sa blíži koniec zmluvného obdobia, musí písomne upozorniť dodávateľa, že v zmluvnom vzťahu nechce pokračovať, inak sa zmluva predlžuje automaticky. Osoba uzatvárajúca zmluvu v mene dodávateľa zisťuje jeho nacionálie, sama sa však nepreukáže žiadnym plnomocenstvom. A čerešničkou na torte je i fakt, že zľava z ceny, kvôli ktorej spotrebiteľ zmení zmluvného partnera, je podmienená uhradením mimoriadnej mesačnej zálohy, ktorú mu vrátia po ukončení zmluvy. To znamená, že ak neuhradíte mimoriadnu zálohu, porušíte zmluvnú podmienku a stratíte nárok na zľavu, kvôli čomu ste zmluvu uzatvorili.
  Zdá sa vám to komplikované? Riešenie je však jednoduché. Neuzatvárajte zmluvy narýchlo, neplánovane, doslova medzi dverami... 
 
Mgr. Petra Čakovská
 

Ohodnoťte článok: