Mesto získalo dotáciu na ÚPN

November 2011 / Prečítané 1469 krát
   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhodnotilo žiadosť mesta Pezinok o dotáciu na spracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN) ako úspešnú, pretože spĺňala všetky požadované kritériá určené ministerstvom. Na základe toho nám pridelili dotáciu vo výške 23 600 eur, čo predstavuje 80 percent všetkých nákladov na nový územný plán. Dotácia nás teší nielen preto, že nám umožní ušetriť peniaze z mestského rozpočtu, ale aj preto, že počet žiadateľov bol oveľa väčší ako množstvo finančných prostriedkov. Dotácia je zároveň aj úspechom pracovníčok Oddelenia výstavby nášho úradu, ktoré ÚPN pripravujú už bezmála dva roky. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: