Mesto Pezinok predáva

November 2011 / Prečítané 1686 krát
Mesto Pezinok
predáva

   pozemky na ulici Na bielenisku v Pezinku,
v susedstve základnej školy, vo výmere 2117 m2. Pozemky sú vhodné aj na výstavbu rodinných domov. Predaj sa uskutoční elektronickou aukciou.

   Ponuky je potrebné dať do 29.11.2011 do 12.00 hod.
  Elektronická aukcia sa uskutoční v piatok 2. 12. 2011 o 9.00 hod cez aukčný portál https://www.etenders.sk .
   Minimálna kúpna cena je 105 850,00 EUR (v prepočte 50,00 EUR za m2). Pozemky je možné kúpiť len vcelku.
  Bližšie informácie na tel. č. 033/6901 121, e-mail: peter.stetka@msupezinok.sk, http://www.pezinok.sk/ .
 

Ohodnoťte článok: