Regionálne cesty sú pripravené na zimnú údržbu

November 2011 / Prečítané 1269 krát
   Bratislavský samosprávny kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest . Tá sa vykonáva v zimnom období (spravidla od 15. novembra do 15. marca). Na túto zimu je pripravených zatiaľ takmer 2000 ton posypového materiálu. Posypový materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia. Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca II. a III. triedy Regionálne cesty Bratislava, a. s. (RCB).
   V rámci prebiehajúceho zimného obdobia a zimnej údržby sa o cesty stará 40 pracovníkov. Cesty sú nepretržite monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. O stave komunikácií a všetkých činnostiach na nich sú na odbor dopravy každodenne zasielané hlásenia jednotlivých dispečerov podľa regiónov. V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie sa okamžite zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK.
   RCB zabezpečujú zjazdnosť ciest v zimnom období – posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, odstraňovanie cestných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu pred závejmi, čistenie ciest po zimnej údržbe.
   RCB spravuje cesty II. a III. triedy, ktorých je spolu 511,68 km a 130 mostov , ktoré sú vo vlastníctve BSK. 
 
(It)

Ohodnoťte článok: