Snaha definitívne doriešiť problém so skládkou

November 2011 / Prečítané 1316 krát
   Začiatkom mesiaca sa na pôde Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo niekoľko dôležitých stretnutí s tvorcami nového územného plánu – spoločnosťou Aurex, pracovníkmi Krajského stavebného úradu ako i zástupcami právnickej kancelárie G. Lehnert, ktorá mesto zastupuje v spore „Skládka – Nová jama“. Napriek tomu, že v súčasnosti sa na skládku žiaden odpad nevozí, toto nebezpečenstvo do budúcnosti nie je zažehnané. Vedenie mesta preto i v súčasnosti podniká kroky, ktoré povedú k tomu, že toto územie bude definitívne vyriešené aj v novom územnom pláne a VZN tak, aby ani v budúcnosti tu nebolo možné prevádzkovať skládku komunálnych odpadov.
   V súčasnosti prebieha niekoľko konaní na súdoch. Spomenieme aspoň konanie na Najvyššom súde SR ohľadom VZN o vyhlásení záväzných častí ÚPN. Pojednávanie ešte nebolo vytýčené. Vedenie mesta zároveň vyzvalo aktivistov i občanov, aby sa prihlásili ako vedľajší účastníci konania. Ďalšie konanie prebieha tiež na ÚS SR ohľadne rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia o posúdení skládky v Novej jame. NS SR si vyžiadal stanovisko Európskeho súdneho dvora, ktoré však dosiaľ nebolo doručené. Situáciu dosť komplikuje aj fakt, že v súčasnosti neexistuje Plán odpadového hospodárstva Bratislavského kraja, ba dokonca ani POH Slovenskej republiky. Tento materiál je dôležitý preto, že by mal riešiť perspektívu likvidácie komunálneho odpadu a jej zákonné rámce v SR, BSK i v mestách.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: