75 percent odpadu z jesenného upratovania sa zhodnotilo

November 2011 / Prečítané 1314 krát
   V dňoch 20. - 23. októbra sa uskutočnil jesenný zber objemného odpadu v areáli bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Pezinčania vozili odpad zo svojich domácností, tu sa ihneď pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb triedil do kontajnerov alebo ukladal na plochu. Veľká časť dovezeného odpadu bola zhodnotená alebo bola uložená ako inertný odpad a neskončila na skládke v Dubovej.
   Z celkove dovezeného množstva 275,99 ton sa odviezlo na zhodnotenie 17,21 t suchého komunálneho odpadu, 27 t biologického odpadu, 7,98 t pneumatík, 2,8 t skla, 2,3 t kovového odpadu a 2,9 t pračiek a chladničiek. Na zhodnotenie čakajú ešte vytriedené televízory a drobné domáce spotrebiče, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská firma. Na skládku inertného odpadu sa odviezlo 148,50 t drobného stavebného odpadu a zvyšný odpad, ktorý sa nedal zhodnotiť v množstve 67,30 t bol odvezený na skládku v Dubovej. Náklady na jednu tonu odpadu, ktoré pri kontajnerovom systéme sa pohybovali okolo 80 eur, boli pri tomto zbere vyčíslené na 35,9 eur.
   Na znížení nákladov má veľký podiel firma ecorec Slovensko s.r.o., ktorá poskytla počas zberu kontajnery na suchý komunálny odpad. Prenájom kontajnerov a odber odpadu bol pre mesto bezplatný a za výhodnú cenu firma ecorec Slovensko s.r.o. odviezla na zhodnotenie aj pneumatiky.
 
(OM-OŽP)
 

Ohodnoťte článok: