Zhodnotili ďalšiu etapu výskumu na pezinskom hrade

November 2011 / Prečítané 1532 krát
   V utorok 1. novembra sa v lokalite Starý Zámok II. uskutočnila záverečná odborná komisia, aby zhodnotila výsledky ďalšej etapy archeologického výskumu zaniknutej stredovekej fortifikácie, ktorá sa tu nachádzala. Za účasti pracovníkov Krajského pamiatkového úradu, Archeologického múzea SNM, Slovenskej archeologickej a historickej spoločnosti, Malokarpatského múzea v Pezinku a Mestského múzea v Pezinku boli priamo na mieste zhodnotené nálezové situácie a celý výskum bol podrobený odbornej analýze.
   Členovia komisie sa jednoznačne zhodli so závermi realizátorov výskumu, t.j. Mestského múzea v Pezinku a Archeologického múzea SNM v Bratislave, že v 13. storočí sa v uvedenej lokalite nachádzalo drevozemné stredoveké opevnenie, ktoré zaniklo vojenským útokom a následne bolo z veľkej časti zničené ťažbou lomového kameňa. Nálezové situácie dokázali na vrcholovej plošine lokality prítomnosť minimálne jednej viacpriestorovej alebo viacerých jednopriestorových stavieb. Minimálne jedna z nich mala viac podlaží. Celý vrchol bol chránený nejmenej jednou priekopou, vysekanou do podložia, ktorá zvyšovala prirodzenú ochranu kopca, z troch strán tvorenou veľmi strmými svahmi. Všetky predmety získané archeologickým výskumom sú dnes deponované v Mestskom múzeu v Pezinku a časť z nich tvorí súčasť jeho stálej expozície. 

Peter Wittgruber a Petra Pospechová, Mestské múzem v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: