K nedožitej sedemdesiatke Štefana Prokopa

Október 2011 / Prečítané 1780 krát
   Dňa 25. septembra by sa bol dožil sedemdesiatky jeden z najvýznamnejších sochárov druhej polovice dvadsiateho storočia. Ako je na Slovensku zvykom, akosi rýchlo sa na neho zabudlo. A to i napriek tomu, že jeho sochárska a medailérska, ale i kresliarska tvorba už počas jeho života svojou kvalitou presiahla hranicu našej krajiny. Napriek tomu, že práve dnes by bol aktuálny aj jeho celoživotný postoj umelca, ktorý išiel vlastnou cestou, bez kompromisov voči bývalému režimu či požiadavkám vtedajšieho oficiálneho umeleckého kánonu – socialistickému realizmu. Práve dnes by bola preto nanajvýš aktuálna a inšpirujúca jeho sochárska tvorba i jeho občianske postoje. Bohužiaľ, predčasný odchod na jeseň roku 1987 ukončil život umelca, ktorý svoje krédo vpísal aj do jednej plakety, kde sú tieto slová: Sám nie si nič – jeden značí mnoho. A na adresu nás, Pezinčanov, podnet k úvahe. Možno práve dnes je najvyšší čas osadiť jednu z jeho sôch v meste, v ktorom prežil podstatnú časť svojho ľudského i umeleckého života. 
 
Oliver Solga
 

Ohodnoťte článok: