V rámci Svetového dňa cestovného ruchu navštívili Slovenskú národnú galériu

Október 2011 / Prečítané 1683 krát
   Pezinskí sprievodcovia, podobne ako ich kolegovia z iných miest, oslávili Svetový deň cestovného ruchu.
   O tomto významnom podujatí verejnosť informovali formou plagátov vo vývesných tabuliach, na internetovej stránke i v TV Pezinok.
   V utorok 27. septembra, v deň osláv, členovia klubu i ďalší záujemcovia z Pezinka a zo Šenkvíc odcestovali vlakom do Bratislavy. Garantom dopoludňajšieho programu bol člen klubu MVDr. Peter Weiss, ktorý účastníkov akcie veľmi fundovane informoval o histórii Námestia Ľudovíta Štúra a o historických objektoch a sochách ktoré sa tu nachádzajú. Potom sme navštívili tematickú výstavu „Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918-1949“ v Slovenskej národnej galérii v Esterházyho paláci. Tu sme obdivovali jedinečné fotografické kolekcie Jaromíra Funkeho, Miloša Dohnányho, Karla Plicku, Jána Galandu, Ireny Blühovej a Viliama Malíka. Dopĺňali ich diela vrcholnej moderny od Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Gejzu Schillera, Júliusa Jakobyho, Františka Foltýna a tiež úžitkového umenia a dizajnu, napríklad od Zdeňka Rossmanna, Ľudovíta Fullu, Františka Trostera a ďalších. Na fotografiách, ktoré dokumentovali prerod Slovenska z agrárnej krajiny na priemyselnú, popri krásach prírody, pohľadoch na mestá a dediny, na výstavbu priemyselných objektov, bola zachytená bieda z krízového obdobia i hrôzy vojny a ľudského utrpenia. Jedinečnú výstavu si môžete pozrieť do 15.1.2012.
   27. september bol za Svetový deň cestovného ruchu vybraný preto, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu, ktorá sa v roku 2003 stala špecializovanou agentúrou OSN. Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti.
 
Peter Ronec

Ohodnoťte článok: