Folklórne divadlo Radosť na prahu novej sezóny

Október 2011 / Prečítané 1827 krát
   Skončili prázdniny. Aj divadelné. Z malej sály pezinského Domu kultúry opäť počuť každý pondelkový večer čítanie textov a hlasité pokyny režiséra. To seniori z Folklórneho divadla Radosť pod vedením režiséra a scenáristu Dr. Kamila Baxu rozbiehajú ďalšiu divadelnú sezónu, v poradí už šiestu.

l Pán režisér, čo pripravujete so seniormi tentoraz?

- Zostávame verní ceste, na ktorú sme vykročili pred štyrmi rokmi. Ide nám o pobavenie diváka, veselé hovorené slovo popretkávame našimi peknými ľudovými piesňami. Siahli sme opäť trocha po minulosti, hľadali sme, aká udalosť by vyhovovala nášmu štýlu. Naše členky Vierka Komendová a Šárka Lefnerová prišli s nápadom, že by to mohli byť páračky. Anka Šavarová zohnala materiály, ktoré popisovali priebeh a zvyky pri páračkách v Pezinku a okolí. Potom som sa pustil do písania scenára .Teraz nás už čaká tvrdá práca pri nácviku. Členovia nášho súboru sa radi stretávajú na skúškach, všetci si uvedomujú staré: Bez práce nie sú koláče. Ľudové piesne vybrali Anka Hološková a Milan Sedlák.

l Máte ešte niečo nové, nejaké zmeny?

- Áno, je ich niekoľko. Mali by posunúť naše divadlo ešte ďalej. Prvý raz máme scénografa. Je ním Miroslav Elíz. A budeme mať aj choreografa MUDr. Martina Ištóka. Obaja dochádzajú z Bratislavy. Nácvik piesní si zobral na starosť Ján Lunák, známy pezinský spevák. Snažili sme sa hercov odbremeniť od týchto činností, aby sa mohli venovať len nácviku. Najvýznamnejšou zmenou však je, že Občianske združenie RADOSŤ bude mať nielen divadelný súbor, ale aj spevácky zbor „Pesničkári pezinskí“, ktorého repertoár budú sčasti tvoriť aj piesne z našich spevohier.

l Čo ich viedlo k tomuto kroku, sme sa spýtali šéfky OZ Radosť Mgr. Márie Miškeríkovej:

- Z diskusií, ktoré vedieme, vyplynulo, že našich členov veľmi baví spev a radi by sa mu osobitne venovali. Divadlo majú radi, a musím uznať, že im to hranie ide už podstatne lepšie, ale kdesi vo vnútri im drieme túžba venovať sa viac spevu. No a keďže túto túžbu im nie je možné v spevohre úplne splniť, prišla som s nápadom založiť aj spevácky zbor. Budú ho tvoriť naši členovia a podľa potreby prijmeme aj iných záujemcov.

l Ste spokojní s podmienkami pre vašu prácu?

- Chceli by sme sa poďakovať riaditeľke Pezinského kultúrneho centra Ing. Ingrid Noskovičovej za to, že stojí pri nás a vytvára nám skvelé podmienky pre našu prácu. Sme radi, že je tiež naším verným divákom i prvým nekompromisným kritikom. Chceme tiež poďakovať úžasnému pezinskému obecenstvu, ktoré navštevuje naše predstavenia a odmeňuje nás potleskom. Už teraz sa tešíme na premiéru novej spevohry.
 
(na)
 

Ohodnoťte článok: