Zatvorené detské ihrisko v parku

Október 2011 / Prečítané 1704 krát
   Koncom septembra vykonali pracovníci Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu detského ihriska v Zámockom parku. Posudzovali rizikové faktory a plnenie bezpečnostných požiadaviek podľa platnej normy. Kontrolu vykonali vizuálnym posúdením a meraním metrom. Ako nedostatky uviedli napr. z dvoch strán chýbajúce zábrany na vrchole lezeckej steny, šírka priesečníka (madla) bola širšia než 60 milimetrov, výška priesečníka je 950 – 1150 mm ( má byť do 900 mm) a tiež chýbalo označenie prvkov požadovanými údajmi podľa európskej normy. Tieto nedostatky dalo mesto zhotoviteľovi bezodkladne odstrániť. Podľa slov pracovníčky oddelenia životného prostredia MsÚ boli všetky prvky detského ihriska naprojektované a vyhotovené odborne spôsobilými osobami, a tak ich oprava je plne v réžii zhotoviteľa diela. Termín otvorenia ihriska bude oznámený na výveske pri vstupe do Zámockého parku.
 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: