Správa cintorínov informuje

Október 2011 / Prečítané 2228 krát
   Správa cintorínov upozorňuje nájomcov hrobových miest na pezinských cintorínoch, že uplynula resp. uplynie lehota, na ktorú je zaplatené nájomné. Informácia, na ktoré hroby nie je zaplatené nájomné, je zverejnená tiež na vývesných tabuliach na cintorínoch.
   Nájomcovia, ktorí nereagujú na výzvu, obdržia výpoveď z nájomnej zmluvy listom na doručenku a následne budú hroby zlikvidované v súlade so zákonom č. 131 o pohrebníctve.
   Zoznam hrobových miest na cintoríne Pezinok, na ktoré bola zaslaná výpoveď z nájmu – nájomca, adresát známy: číslo hrobu 14103 (likvidácia 21. 1. 2012), 33823 (likv. 24. 1. 2012), 41511 (likv. 25. 1. 2012).
   Výpoveď z nájmu na cintoríne Pezinok – nájomca, adresát neznámy: číslo hrobu 10117 (likvidácia 21. 1. 2014),12216 (likv. 14. 1. 2014), 20817 (likv. 21. 1. 2014), 22124 (likv. 21.1.2014), 23927 (likv. 20.1.2014), 32518 (likv. 21.1.2014), 34626 (21. 1. 2014), 40301 (likv. 21. 1. 2014), 41905 (likv. 21 .1. 2014), 41907 (likv. 21. 1. 2014), 40309 (likv. 21. 1. 2014), 43320 (likv. 21. 1. 2014), 44213 (likv. 24. 1. 2014), 44221 (likv. 21. 1. 2014).
   Výpoveď z nájmu na cintoríne Cajla – nájomca, adresát známy: číslo hrobu 32720 (likvidácia 21.1.2012).
   Výpoveď z nájmu na cintoríne Cajla – nájomca, adresát neznámy: číslo hrobu 10617
(likv. 21. 1. 2014), 11114 (likv. 9. 2. 2014), 20311 (likv. 21. 1. 2014), 31612 (likv. 24. 1. 2014).
  Výpoveď z nájmu na cintoríne Grinava – nájomca, adresát známy: číslo hrobu 20911 (likv. 21. 1. 2012).
   Výpoveď z nájmu na cintoríne Grinava – nájomca, adresát neznámy: číslo hrobu 20409 (likv. 21. 1. 2014), 21403 (likv. 24. 1. 2014), 22215 (likv. 21. 1. 2014).
   Nezaplatené nájomné, aktuálny stav k 3.10.2011, bude daná výpoveď z nájmu, cintorín Pezinok: číslo hrobu 11415, zomrelá Pisáriková Marta (zaplatené do 9. 8. 2011), 12313, zomr. Hrdličková Katarína (do 29. 4. 2011), 24221, zomr. Sobolčík František (do 12. 4. 2011), 24405, zomr. Šebeňa Michal (do 12. 8. 2011), 34024, zomr. Vojtek Zdenko (do 24. 5. 2011), 34123 zomr. Rafael Filip (do 8. 5. 2011), 34225 zomr. Zuzulo Ugo (do 8. 4. 2011), 34406 zomr. Blažek Zdenek (do 10. 5. 2011), 41504 zomr. Paulo Ján (do 14. 8. 2011).
   Nezaplatené nájomné, aktuálny stav k 3. 10. 2011, bude daná výpoveď z nájmu, cintorín Cajla: č. hrobu 11604, zomrelá Heinzová Júlia (do 29. 1. 2011), 20414, zomr. Pátková Mária (do 1.1.2011), 20910, zomr. Repáňová Mária (do 26. 3. 2011), 30305, zomr. Mikes Ján (do 29. 8. 2011), 30608, zomr. Tahotná Júlia (do 5.1.2011).
   Nezaplatené nájomné, aktuálny stav k 3. 10. 2011, bude daná výpoveď z nájmu, cintorín Grinava: číslo hrobu 11601, zomr. Mojžíšová Hedviga (do 16. 8. 2011), 21003, zomr. Sandtner Vendelín (do 2. 8. 2011), 22403, zomr. Babišová Kamila (do 1. 11. 2010), 10813, zomr. Lacková Irena (do 18. 12. 2010).
   Pokiaľ ste už dlžné nájomné uhradili, považujte vyššieuvedený údaj za bezpredmetný.
   V prípade nejasností kontaktujte Správu cintorínov v Pezinku na tel. č. 033/641 1045.
 
Záhradnícke a cintorínske služby. s.r.o.Správa cintorínov
 

Ohodnoťte článok: