Nová hlavná kontrolórka

Október 2011 / Prečítané 1761 krát
   Hlavnej kontrolórke Mesta Pezinok skončilo šesťročné volebné obdobie. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku preto v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo nové voľby. Za deň volieb určilo 29. september 2011. Mestské zastupiteľstvo, ktorému prináleží voľba hlavného kontrolóra, vyberalo z trinástich uchádzačov. V prvom kole volieb hlavný kontrolór nebol zvolený, pretože žiadny z uchádzačov nezískal hlasy nadpolovičnej väčšiny poslancov. Do druhého kola postúpili dve najúspešnejšie uchádzačky – Ing. Jarmila Volnerová a Ing. Jana Sandtnerová. Najviac hlasov (11) v druhom kole volieb od 21 prítomných poslancov získala Ing. Jana Sandtnerová. Nová kontrolórka do funkcie nastúpi 1. novembra.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: