Nie je im ľahostajné v akom prostredí žijú

Október 2011 / Prečítané 1782 krát
   V sobotu 24. septembra sme v okolí cesty pri Strednej odbornej škole Policajného zboru videli zbierať ženy odpad do vriec. Dozvedeli sme sa, že ženy sú členkami pezinského klubu Cvičule a z vlastnej iniciatívy sa rozhodli vyčistiť okolie cesty.
   „Chodím na turistiku do lesa a vidím tam i v okolí prístupových ciest a chodníkov neporiadok a kopu plastov. To mi veľmi vadí a nedokážem pochopiť ľudí, že sa takto správajú v prírode. Bola som v Anglicku a všimla som si, že tam dobrovoľníci robia rôzne brigádnické aktivity či už v sociálnej sfére alebo v oblasti životného prostredia. Po mojom príchode na Slovensko sme sa o tom bavili aj v našom klube a povedali sme si, že aj my sa zapojíme v Európskom roku dobrovoľníctva do brigádnických aktivít. Boli sme v tejto veci na oddelení životného prostredia MsÚ, ale povedali nám, že momentálne sa žiadna dobrovoľnícka brigáda neorganizuje. Vyšli nám však v ústrety, dali nám plastové vrecia a rukavice, a tak sme išli vyčistiť okolie tejto cesty,“ povedala nám Oľga Herdová.
   Ako sme sa dozvedeli dobrovoľníčky z klubu Cvičule nazbierali 20 plných vriec odpadu, prevažne plastových fliaš. Pôvodne chceli vyčistiť dlhší úsek, ale v okolí cesty bolo toľko odpadu, že vrecia naplnili už v polovici.
   Pani Oľga Herdová nás informovala, že sa zúčastnila brigády aj deň predtým, keď ona s kamarátkou spolu s ďalšími dvomi učiteľkami, tromi žiakmi a jedným rodičom vyzbierali odpadky na školskom dvore a v jeho okolí v Základnej škole na Fándlyho ulici. Nazbierali päť vriec odpadu.
   Tieto aktivity sú chvályhodné, ich výsledkom je zdravšie a krajšie životné prostredie pre nás všetkých. Oveľa lepšie by však bolo, keby sa energia vynaložená na odstraňovanie neporiadku po iných venovala na úpravu a budovanie dosiaľ neupravených plôch v našom meste.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: