40. výročie založenia KST PETAN

Október 2011 / Prečítané 3600 krát
Žilina MS 1974 Čapolka   Klub spoločenských tancov PETAN – PEzinčania TANcujú vznikol v roku 1971 pri Mestskom dome kultúry a vzdelávania z rozhodnutia niekoľkých nadšencov, ktorí ukončili kurzy spoločenského tanca a spoločenskej výchovy u Karola Maára a Zdenky Hamplovej. Zahájenie činnosti sa datuje na január 1971. Ustanovujúca členská schôdza, na ktorej bol schválený organizačný poriadok klubu, bola 12.3.1971. Organizačným vedúcim klubu sa stáva Jozef Hupka, predsedom samosprávy Pavol Moravčík a o rok neskôr v roku 1972 je prizvaný do klubu nový umelecký vedúci Dr. Ing. Karol Hodinár CSc.
   Tréningy tanečných párov boli v sále v Zámku. Okrem tanečných tréningov sa žilo naplno i mimoklubovým životom. Chodilo sa spoločne na koncerty, na túry, opekačky či spoločné výlety. Hneď v prvom roku trénovania sa páry zúčastnili viacerých sólových súťaží. Veľmi rýchlo však prišlo rozhodnutie venovať sa i choreografickej tvorbe a prvé úspechy nedali na seba dlho čakať. Medzi najvzácnejšie ocenenia a tituly patria: Víťaz celoslovenskej prehliadky, ktoré získali choreografie – Ča Polka – 1974, Ruže z juhu, Vyzvanie do tanca - 1975 , Bandido - 1980, Nočná mora, Noc a deň - 1978, Jóžin z Bažin-1979, Srbské kolo 1983, Včera, dnes a zajtra 1985, titul vicemajstrov Slovenska - Mini-mix STT 1992, Hlavná cena Majstrovstiev Slovenska za choreografiu SEN v r. 1993. Veľa pekných spomienok je i na choreografie Zima – 1977, Srbské kolo 1983, Čardáš a čardáš – 1986, Prechádzka pri Dunaji 1987, Trpaslíčia svadba – 1988, Deti ulice – 1988, V rytme valčíka 1988.
   V roku 1974 klub organizoval prvý ročník Pezinského strapca, víťazom ktorého sa stali Karol Chromický – Margita Bencová. Prvé ročníky boli v starej športovej hale na Holubyho, neskôr v internáte OSP na Komenského, posledné dve desaťročia v Dome kultúry.
   V 80. rokoch mnohí členovia ukončili svoju aktívnu činnosť, odišli na štúdiá, založili si rodiny, nastala veľká generačná kríza a v klube zostali 2 aktívne súťažné tanečné páry. A začínalo sa od nuly. V roku 1982 sa začína pracovať po prvýkrát s deťmi – otvárame krúžky pre deti od 8 rokov. V rámci Západoslovenského kraja sa aktivizuje činnosť tanečných klubov, organizujú sa spoločné sústredenia, pravidelné súťaže Západoslovenskej tanečnej ligy. Veľkú zásluhu pri organizovaní života klubu, súťaží, sústredení ale i mimoklubového života mal pracovník MDKV, neskôr MsKS pán Jozef Hupka, ktorý bol dušou klubu a aj vďaka ktorému sa klub opäť dostal na nohy .
Kvetoslava Štrbová a Ján Štrba   V roku 1986 preberá klub Anton Štrba a stáva sa jeho organizačným i umeleckým vedúcim. Systematická tréningová práca, bohatá mimoklubová činnosť prináša svoje ovocie. Klub má opäť už viac ako 40 aktívnych členov.
   Začiatkom 90. rokov sa klub sťahuje z priestorov Zámku do novootvoreného Domu kultúry. Zostávajú nostalgické spomienky na sálu v parku, vôňu vínnych pivníc, na šatňu, pach z frakov či smrad z tanečných topánok. Skladáme sa na zrkadlá a s pomocou rodičov máme vysnívanú zrkadlovú tréningovú sálu. Po krátkom čase dostávame aj klubovňu, kde hneď pribúdajú diplomy, poháre, medaily, fotografie ...
   V roku 1991 sa do vedenia klubu dostáva Kvetoslava Štrbová.
   Veľká spoločenská sála v Dome kultúry ponúka nové možnosti organizovania súťaží. V rokoch 1992 – 1994 organizujeme Celoslovenský festival detského tanca. Podarilo sa nám do Pezinka dostať i Majstrovstvá Slovenskej republiky a ukázať Pezinčanom najúspešnejšie slovenské tanečné páry. Na domácom parkete sa predstavuje i úspešný pár Mário Wild – Viktória Fraňová. Ich najväčšie úspechy – vicemajstrovský a majstrovský titul - prichádzajú až v rokoch 1995 a 1996. V roku 1997 sa nám obidva páry na „Pezinskom strapci“ predstavujú už s novými partnermi. Mário Wild, reprezentujúci Belgicko s úžasnou tanečnicou Joanou Leunis – neskôr viacnásobnou majsterkou sveta v LAT a Viktória Fraňová, reprezentujúca Dánsko a s Klausom Kongsdalom tvoriaca charizmatický pár. V tom čase nikto netušil, že pred nami stoja víťazi mnohých prestížnych svetových súťaží a budúci viacnásobní vicemajstri sveta a majstri Európy v latinskoamerických tancoch.
   Z medzinárodných súťaží na pozvanie sa stali otvorené medzinárodné súťaže. Diváci mali možnosť porovnávať tanečné športové umenie párov z Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Talianska, Chorvátska, Slovinska... V roku 2000 sme mali možnosť na Pezinskom strapci vidieť výnimočnosť talianskeho páru - Domenico Soale – Gioia Cerasolli, ktorí sa neskôr zaradili do svetovej špičky a stali sa majstrami sveta v STT. Možno práve úroveň a výsledky bývalých tanečníkov inšpirovali a motivovali mladé páry. V tom istom roku sme sa tešili z titulu vicemajstra SR v štandardných tancoch v ktg. mládež, ktorý vytancoval Martin Fraňo – Tatiana Kulíková.
Viktória Fraňová a Mário Wild   Vďaka systematickej práci s deťmi a mládežou narastá počet členov klubu. V roku 1998 prijíma pozvanie do trénerského tímu Ing. Pavol Paulis a stáva sa druhým interným trénerom na nadchádzajúcich 10 rokov. Vzhľadom na legislatívne zmeny vo zväze sme prinútení založiť občianske združenie s právnou subjektivitou, ktorú nám nevedelo poskytnúť Kultúrne centrum, a tak v roku 1997 zakladáme TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA, ktoré zastrešuje všetkých záujemcov o tanec bez rozdielu veku, rozširujeme tréningy aj o základy iných tanečných žánrov. Kategorizované tanečné páry registrované vo zväze naďalej reprezentujú KST PETAN.
Počas celej existencie klubu sme súčasťou mnohých podujatí v meste, nechýbame na Vinobraní, tradične otvárame predtancovaním mnohé plesy a zábavy, vystupujeme v rámci kultúrneho leta, organizujeme kurzy spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre stredoškolákov, výchovné koncerty o histórii tanca a tanečných žánroch pre žiakov ZŠ, už viac ako 10 rokov lektorsky zabezpečujeme kurzy tanca pre dospelých – seniorov. Sme tradične pozývaní do Viedne na otvorenie Plesu Slovákov žijúcich v Rakúsku.
   Vzhľadom na to, že na Pezinskom strapci nie je možné obsiahnuť všetky vekové a výkonnostné kategórie, už druhé desaťročie píšeme históriu súťaže „ Pohár Domu kultúry“, ktorú organizujeme najmä pre detské a juniorské páry.
   Do historických tabuliek v sólových súťažiach sa k najúspešnejším párom zapísali:

Pavol Moravčík - Alexandra Mrníková - prvý pár v klube, ktorý dosiahol ktg. B
Marián Melišík – Gabriela Osterová – prvý pár , ktorý dosiahol ktg. A
Ján Štrba – Kvetoslava Štrbová – prvý pár, ktorý dosiahol ktg. S v STT i v LAT,
Mário Wild – Viktória Fraňová – vicemajstri SR v LAT v r. 1995 a majstri SR v LAT v roku 1996
Martin Fraňo – Tatiana Kulíková – vicemajstri SR v STT v ktg. mládež v r. 1997
Jozef Janščo – Johanka Pružincová – pár medzinárodnej triedy v STT i LAT
Vladimír Hamza – Nicol Marešová - pár medzinárodnej triedy v STT

Úprimne ďakujem všetkým členom za reprezentáciu KST PETAN Pezinok.
 
Kvetoslava Štrbová

Ohodnoťte článok: