Pezinok a víno

September 2011 / Prečítané 1640 krát
   Pezinok je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty – cesty, ktorá spája z vinárskeho hľadiska najpozoruhodnejšie miesta regiónu a ponúka ochutnávky miestnych vín a špecialít, návštevy vínnych pivníc, vínoték a prípadne i múzeí, kde je možné bližšie sa oboznámiť s pestovaním a spracovaním viniča v Malokarpatskom regióne.

Z histórie vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi

l miestom najstaršieho nálezu o pestovaní viniča – hlinenej zásobnice na víno a siedmich vinohradníckych nožov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti je vrch Molpír pri Smoleniciach ( 7. až 6. stor. pred n.l.)

l prvé písomné správy o vinohradníctve v malokarpatskom regióne pochádzajú z 13. storočia, v Pezinku z roku 1295. Z tohto obdobia sú aj prvé správy o oberačkových slávnostiach

l vinohradnícka výroba bola v Malokarpatskej oblasti hlavným poľnohospodárskym výrobným odvetvím a často jediným zdrojom príjmov. Vinohradníci mali svoje cechové organizácie a štatúty. Prvý cech vinohradníkov vznikol v roku 1494

l k významným zmenám v malokarpatskom vinohradníctve, podobne ako aj v európskom, došlo v 2. polovici 19. storočia v dôsledku chorôb viniča zavlečených do Európy z Ameriky. Najzhubnejšia z nich bola fyloxéra, ktorá zapríčiňovala odumretie celých krov. Pezinské vinice napadla v roku 1890. Jej skazonosné účinky znásobila perenospóra. Hľadanie ochrany pred týmito chorobami vyvolalo zrod moderného vinohradníctva opierajúceho sa o poznatky vedy a vymoženosti techniky

l v r. 1934 bolo v Pezinku založené Slovenské vinohradnícke družstvo, ktoré malo pri vzniku 457 členov. Spracúvalo a distribuovalo tretinu vinárskej produkcie obyvateľov mesta

l spoločenské zmeny po februári 1948 vyvolali zmeny vo vlastníctve a spôsobe obrábania viníc a umožnili zavedenie veľkovýroby vo vinohradníctve a vinárstve. Napr. JRD Pezinok malo v 80. rokoch 20. storočia 1080 ha výmeru vinohradov, z čoho 740 ha rodiacich. Na 80% sa pestoval Rizling vlašský, Müller Thurgau, Veltlínske zelené a Silvánske zelené

l v roku 1995 bolo založené v Pezinku Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov

l koniec 20. storočia charakterizuje úpadok vinohradníctva vyvolaný rozpadom družstiev, nevyjasnenými vlastníckymi vzťahmi a nepriaznivou poľnohospodárskou politikou štátu
 
Vína typické pre Malokarpatskú oblasť

Biele
Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Silvánske zelené, Iršay Oliver, Rulandské biele, Muškát Ottonel

Červené
Svätovavrinecké, Frankovka modrá
 
(www.pezinok.sk)

Ohodnoťte článok: