Policajti pomáhali deťom pri ceste do školy

September 2011 / Prečítané 1914 krát
   V pondelok 5. septembra zasadli školopovinné deti opäť do školských lavíc. Prváčikovia prichádzali do školy prvýkrát, starší žiaci po dvojmesačných prázdninách. S nástupom detí do školy nehodovosť detí prudko stúpa, preto policajti Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku v blízkosti škôl realizovali preventívnobezpečnostnú akciu Bezpečne do školy. Zamerali sa na kontrolu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Školáci na ceste do školy sa musia orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie má za následok dopravnú nehodu. Aby rodičia predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí od najútlejšieho veku venovali veľkú pozornosť a sami im boli príkladom. Aj v tomto školskom roku sa bude preventívna aktivita ORPZ v Pezinku zameriavať na dopravnú výchovu detí s cieľom znížiť dopravnú nehodovosť detí na ceste.

Na záver pridávame niekoľko dobrých rád:

   Malé deti sa vedia orientovať v známom prostredí, preto ich treba viesť k tomu, aby do školy alebo zo školy chodili zvolenou trasou. Bude to najbezpečnejšie! Dieťa je potrebné naučiť vidieť na ulici, počúvať zvuky a uvedomovať si, odkiaľ prichádzajú. Je vhodné, aby deti nosili pestrofarebné oblečenie a reflexné pásy na oblečení a školskej taške. Veľkej väčšine úrazov detí na cestách sa dá zabrániť vhodnou prevenciou.
 
(zm)
 

Ohodnoťte článok: