Praktiky podomových predajcov elektriny

September 2011 / Prečítané 1697 krát
   Slovenské obce a mestá sú už mesiace vystavené ofenzíve podomových predajcov alternatívnych dodávateľov elektriny. V snahe o uzatvorenie novej zmluvy na dodávku elektriny používajú títo predajcovia spôsoby a praktiky, ktoré u zákazníkov vyvolávajú obavy o finančnú a osobnú bezpečnosť. Podnety od zákazníkov, prevažne starších občanov, ktorí boli uvedení do omylu alebo museli čeliť neprimeranému nátlaku podomových predajcov, denne zaznamenáva Západoslovenská energetika (ZSE) na svojich kontaktných miestach a zákazníckej linke.
   Stovky zákazníkov sa obracajú na ZSE s prosbou o vysvetlenie faktov, ktoré im podomoví predajcovia tvrdia v snahe uzavrieť novú zmluvu na dodávku elektriny. Pýtajú sa, čo majú robiť, ak dodatočne po podpise novej zmluvy na dodávku elektriny zistili, že boli oklamaní.
„Stretávame sa s takýmito praktikami už vyše roka, ale počas tohto leta sa počet sťažujúcich zvýšil. Ponuka alternatívnych dodávateľov elektriny má v podaní ich najatých predajcov charakter „poľovačky“ na nič netušiaceho zákazníka,“ povedal Ján Orlovský, hovorca spoločnosti ZSE, a.s.
   Spôsob tovarovej ponuky, ktorý podomoví predajcovia používajú, nemá nič spoločné so slušnosťou, poctivým podnikaním a už vôbec nie s dobrými mravmi hospodárskej súťaže.
   „Za najväčší podvod týchto predajcov možno považovať ich zavádzajúce a klamlivé vystupovanie v mene ZSE, či konanie pod rúškom tvrdenia, že sú nástupníckou firmou tradičného dodávateľa elektriny,“ uviedol J. Orlovský. Na takéto nekalé podnikateľské praktiky už upozornili viaceré denníky a televízie vo svojich spravodajských reláciách.
   Prezentované výhody však nikde nespomínajú poplatky, ktoré nové zmluvy v sebe skrývajú. Pre zákazníka môžu znamenať, že „úspora“ sa zmení na čistú stratu. Jedná sa napr. o poplatky za upomienky v prípade omeškania platby, predčasné odstúpenie od zmluvy alebo tzv. energetické poradenstvo.
   Predajcovia tiež tvrdia, že dokážu ponúknuť cenu elektriny nižšiu ako je tá dnešná na obdobie 2 až 5 rokov. Kto ale trh s elektrinou pozná, vie, že pre domácnosť určuje tzv. maximálnu cenu elektriny Úrad pre reguláciu sieťových odvetví raz do roka. Cena tak platí iba na nasledujúci rok.
Pri návrhu na zmenu dodávateľa elektriny si podrobne preštudujte obchodné podmienky ponúkanej zmluvy a zamerajte sa na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom. Okrem toho je dôležité si preveriť, či nový dodávateľ elektriny nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy a dôkladne si treba preštudovať aj podmienky výpovede zmluvy. Na základe zákona č. 108/ 2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je možné písomne odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od podpísania zmluvy pri podomovom predaji, a to aj bez uvedenia dôvodu. Pre viac viac informácií alebo v prípade pochybností sa odberatelia môžu obrátiť na Zákaznícku linku ZSE 0850 111 555.
Najčastejšie spôsoby zavádzania zo strany podomových predajcov:

- prezentujú sa ako nástupnícke firmy tradičných dodávateľov a ponúkajú „zľavu na elektrinu“ ( v zásade vo výške do 15 percent) a to na 2 niekedy až 5 rokov

- zatajujú ďalšie poplatky a sankcie, napr. deaktivačné poplatky, ktoré môžu byť až 100 eur alebo niekoľkonásobne vyššie sankcie pri zaslaní upomienky, ako majú tradiční dodávatelia elektriny

- neuvádzajú fakt, že z celkovej sumy za spotrebu elektriny sa možná zľava týka iba dodávky samotnej komodity, tj. elektriny, ktorá tvorí približne polovicu celkovej ceny. To znamená, že ak priemerná domácnosť platí okolo 360 eur ročne za elektrinu, zľava sa týka len sumy cca 180 eur a pri 10% je to teda úspora asi 18 eur/rok, čo je suma, ktorá sa dá usporiť aj zefektívnením spotreby (rady ako na to sú na www.setri.sk).
 
(zse-jp)

Ohodnoťte článok: