Primátor zákon neporušil

September 2011 / Prečítané 1159 krát
   Na Obvodnom úrade v Pezinku - Odbore všeobecnej vnútornej správy vyšetrovali prípad podozrenia zo spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám, z porušenia zákona o prístupe k informáciám, ktorého sa mal dopustiť primátor mesta Oliver Solga tým, že Mestský úrad neposkytol dostatočnú informáciu obyvateľovi Pezinka Vladimírovi Mizerákovi. Informácia sa mala týkať vybudovania spevnenej plochy – stojiska pre kontajnery na odpad, na Muškátovej ulici č. 19 - 27, na sídlisku Muškát, a to v roku 2009. Napriek tomu, že prvotnú informáciu o vybudovaní stojiska podávala pracovníčka MsÚ (ktorá sa za počiatočnú chybnú informáciu ospravedlnila), navrhovateľ žiadal od Mestského úradu ďalšie informácie s odôvodnením, že doteraz poskytnuté neboli úplné a pravdivé.
   Výsledky šetrenia priestupkového konania na obvodnom úrade jednoznačne dokázali, že primátor zákon neporušil. Navrhovateľovi V. Mizerákovi uložil povinnosť zaplatiť trovy konania.
(ra)
 

Ohodnoťte článok: