Tri otázky primátorovi

September 2011 / Prečítané 1832 krát
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Nedávno ste sa zúčastnili rokovania na Ministerstve spravodlivosti SR ohľadom novely infozákona, ktorý upravuje povinnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. Aj z médií sme sa dozvedeli o zmenách, ktoré sa dotknú aj samospráv. Ktoré to budú?

- V infozákone je od začiatku mnoho nejasností a „nedorobkov“, ktoré skomplikovali samosprávam život. Aj napriek tomu ja osobne som za maximálnu transparentnosť a snažím sa ju uplatňovať aj na našom mestskom úrade, o čom svedčí napríklad naše dobré umiestnenie medzi sto slovenskými mestami. Od začiatku však upozorňujem aj na nedostatky, nejasnosti
a hlavne enormnú administratívnu záťaž pracovníkov mestských úradov, ktorí každú zmluvu, faktúru a objednávku musia spracovať, zoskenovať a zverejniť. Je to obrovská práca a strata času a financií. Uvediem príklad: Predstavte si, že niekto chce vedieť, za koľko a od koho kupuje materská škola napr. jogurty pre deti. Bolo to treba zverejniť tak, aby dostal informáciu nielen o konkrétnej MŠ v Pezinku, ale o všetkých pezinských MŠ a dokonca i o tom, a to v tabuľke, za čo a od koho nakupujú jogurty všetky MŠ na Slovensku. Problémy boli aj s vyhľadávaním údajov, najmä o príspevkových a rozpočtových organizáciách miest, ale aj eseročiek. Preto sme navrhovali, aby bol zavedený centrálny register, v ktorom bude všetko prehľadne zverejnené, a to i napriek tomu, že to v každom meste zaujíma asi päť ľudí a náklady a práca sú dnes neúmerne vysoké. Preto je dobré, že to táto novela zjednodušuje bez toho, aby to malo dopad na informovanosť občanov. Vítame najmä možnosť zverejňovať tabuľky s údajmi o nákupoch, kde bude opis, cena a dátum.

l Blíži sa tohoročné Vinobranie, ako je naše mesto na toto „vrcholné“ podujatie pripravené?

- Som presvedčený, že tak ako každý rok štandardne dobre a všetko je už zabezpečené a vybavené pre zdarný priebeh. Opäť bude bohatý kultúrny program na obidvoch tribúnach, teda na Radničnom námestí i pred Zámkom. Už niekoľko mesiacov ho pripravovalo Pezinské kultúrne centrum na čele s jeho riaditeľkou Ing. Ingrid Noskovičovou. Zrušili sme kolotoče pred Domom kultúry a pri Bille, aby bolo viac miesta pre stánky a najmä viac miest na sedenie. Posilnili sme bezplatné parkovanie na Rozálke pri hasičoch. Chceme, aby Vinobranie bolo nielen o dobrom víne, burčiaku a gastronómii, ale aj o možnosti stretnúť sa, posedieť si, vypočuť si dobrú hudbu a pri zábave zabudnúť na každodenné starosti. Veľký záujem je aj zo strany výrobcov umeleckých remesiel. Snažíme sa aj v ekonomicky ťažkých časoch zabezpečiť všetko tak, aby ľudia boli spokojní a mesto nebolo stratové. Aj v tomto roku by si hlavne v hudobnom programe mal každý nájsť to svoje, ja osobne sa teším na skupinu Ghýmeš. Tohtoročné Vinobranie bude netradičné už i tým, že vo štvrtok je deň pracovného pokoja a mnohé podujatia začnú teda už vo štvrtok. Zostáva nám už len sa modliť, aby bolo dobré počasie.

l Znovu je aktuálna otázka rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že tepelné hospodárstvo nepredáme, ale dlhodobo prenajmeme, pričom mesto si ponechá určité mechanizmy, ktoré umožnia kontrolovať zmluvnú spoločnosť.

- Myslím si, a nie len ja, že dozrel čas na zásadné riešenie tepelného hospodárstva, najmä rekonštrukcie dvoch kotolní na sídliskách Sever a Juh, spolu s výmenou primárnych i sekundárnych rozvodov a ďalšie s tým súvisiace práce. Práve v súčasnosti je na to vhodná doba, najmä preto, lebo vieme, že PBS nutne potrebuje finančnú injekciu, ktorú jej mesto z vlastných prostriedkov poskytnúť nemôže. Väčšina miest tento problém riešila dlhodobým prenájmom tepelného hospodárstva spoločnostiam, ktoré sa touto činnosťou profesionálne a dlhodobo zaoberajú. Príkladov a referencií je dosť v blízkom i vzdialenejšom okolí. Občania sa nemusia v súvislosti s rekonštrukciou obávať žiadneho zvyšovania poplatkov, pretože výška platby za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sa odvíja od rozhodnutí ÚRSO. Rekonštrukcia a výmena zastaraných zariadení by mala práve viesť k výraznej úspore. Zamedzí sa úniku tepla a „vykurovaniu“ chodníkov. Verím, že v našom prípade pomôže pri príprave verejnej obchodne súťaže aj Dozorná rada PBS a nezávislí odborníci. Podmienky prenájmu a verejnú obchodnú súťaž by sme chceli dať schváliť MsZ už na budúci mesiac
 
(r)
Oznam pre občanov
   Oznamujeme všetkým pacientom a návštevníkom, že dňa 15. septembra 2011 začínajú práce na zatepľovaní objektu Novej budovy Mestskej polikliniky. Z uvedeného dôvodu bude uzavretý hlavný vchod do budovy z Kalinčiakovej ulice, pretože z čelnej strany bude umiestnené lešenie a práce sa budú vykonávať aj počas dňa. Pri návšteve vášho lekára vás prosíme o maximálnu opatrnosť a dodržiavanie bezpečnosti pri vstupe do budovy a v jej okolí.
   Predpokladaný termín ukončenia prác je 15. november 2011. Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ PMS s.r.o.
 
********************************************************************
str3
Prijatia hostí
   V minulom týždni sa uskutočnili dve slávnostné prijatia významných hostí v historických priestoroch Starej radnice. V utorok, 6. septembra, to boli účastníci 19. Stretnutia členov vojenského a policajného diplomatického zboru a v stredu navštívili Pezinok účastníci Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka – spisovatelia, básnici a hudobníci z Japonska, Švédska, Nórska, Cypru a Slovenska.
   Súčasťou podujatia bol aj koncert a čítanie ukážok z ich literárnych prác na nádvorí Krušičovej kúrie. Obidve delegácie prijal primátor Oliver Solga , ktorý ich oboznámil s históriou mesta, s jeho súčasným rozvojom a spoločenskými, kultúrnymi a športovými aktivitami.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: