Organizačné zabezpečenie Vinobrania 2011

September 2011 / Prečítané 1149 krát
    Počas pezinského Vinobrania v dňoch 16. - 18. septembra bude uzavretá centrálna mestská zóna (ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, Ul. M.R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Š. Polkorába, časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej). Z toho dôvodu bude celá doprava všeobecne presmerovaná mimo uvedenej časti mesta od 14. 9. (6.00 hod.) do pondelka 19.9. (9.00 hod.). Realizované budú tieto zmeny:

1. DOPRAVA

- autobusy Slovak Lines v stredu 14.9., štvrtok 15.9. (sviatok) a v pondelok 19.9. (do 9.00 hod.) v smere sídlisko Sever a Modra pôjdu cez Mýtnu ul.
- Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje v stredu, štvrtok a pondelok (do 9.00 hod.) v smere Modra pôjdu cez Mýtnu ul.
- Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje v piatok 16.9., sobotu 17.9. a v nedeľu 18.9. nepremávajú cez Mýtnu ul., ale po Seneckej ulici
- zastávky Kupeckého hostinec, Kupeckého ZŠ, Suvorovova a Cajlanská ul. rázc. budú počas Vinobrania zrušené bez náhrady
Zastávky pre hromadnú autobusovú dopravu sú určené nasledovne:
- streda, štvrtok a pondelok (do 9.00 hod.) pre smer Bratislava - na Trnavskej ulici pred odbočením na Mýtnu ul.
- streda, štvrtok a pondelok pre smer Modra bude zastávka na Mýtnej pred výjazdom na Trnavskú ul.
- počas celého Vinobrania bude zastávka „Pezinok námestie“ dočasne premiestnená v oboch smeroch na Jesenského ulicu
- v piatok, sobotu a nedeľu bude doprava z Mýtnej vylúčená a bude smerovať z mesta po Seneckej ul. so zastávkami len na Jesenského

   Počas Vinobrania 2011 bude možnosť záchytného parkovania vozidiel návštevníkov na zelenej ploche pri areáli Rozálka (príjazd od Bratislavy po uliciach Okružnej, SNP a Kukučínovej, od Modry po Šenkvickej, Rázusovej, Zámockej a Kupeckého okolo hasičov).

2. UZÁVERY DO CMZ

   Budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjazd motorových vozidiel do CMZ v dňoch 14. - 18.9. 2011 znemožnený.
   Rozmiestnenie zábran v súlade s návrhom, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky počas Vinobrania 2011 zabezpečí firma Petmas s.r.o. Pezinok (tel. kontakt na Ing. Jančoviča 0911 230 331).
Autobusy s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:
Autobusy účinkujúcich v Dome kultúry budú parkovať na dvore ZŠ Holubyho ul. K Domu kultúry po Potočnej ulici bude prístup len osobnými autami,
resp. ľahkou dodávkou (jeden odmontovaný stĺpik).

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

V dňoch 17. a 18. septembra bude pre dopravu uzavretý vjazd k železničnej stanici; na Holubyho ulici pri vjazde k železničnej stanici bude DZ „Zákaz vjazdu“ doplnená dodatkovou tabuľkou „Okrem Slovak Lines, TAXI a návštevníkov hotela“. V priestore železničnej stanice budú parkovať vozidlá zabezpečujúce posilové spoje v uvedených dňoch.
   Od stredy 14.9. (6.00 hod.) do pondelka 18.9. (do 9.00 hod.) budú dočasne na hlavnej ceste II/502 ako aj na miestnych komunikáciách tieto označenia:
- na II/502 v úseku Fándlyho – Slnečná budú značky obmedzujúce maximálnu rýchlosť na 40 km/hod.
- na ul. Š. Polkorába pri Hrnčiarskej, SNP pri Kupeckého, Kupeckého pri Zámockej a opravovni p. Bulu , Šancovej pri Sládkovičovej, Sládkovičovej pri Mýtnej, Meisslovej pri Záhradnej a Kollárovej pri Moyzesovej budú pevné uzávery (betónové bloky). Riadené vstupy do mesta budú z Jesenského na Holubyho a z Trnavskej za Rázusovou.
   Z dôvodu zabezpečenia pristavenia vozidiel vychádzajúcich na východziu zastávku Pezinok, Jesenského ul. v smere na Modru, bude počas celej uzávierky od stredy do pondelka uzavretá a presmerovaná jednosmerná cesta na Jesenského s udelením výnimky pre autobusy Slovak Lines a so zákazom zastavenia na tejto ulici. Autobusom Slovak Lines a občanom tam bývajúcim bude umožnené odbočenie z Bratislavskej na Jesenského ul. cez jestvujúcu plnú čiaru.

4. ALEGORICKÝ SPRIEVOD

   Trasa alegorického sprievodu bude smerovať z Trnavskej ulice (zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na Sládkovičovej ulici a časti Trnavskej) cez Ul. M.R.Štefánika a Radničné nám. na Holubyho ulicu smerom k ústiu do križovatky Moyzesova – Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.

5. STÁNKOVÝ PREDAJ

   Bude organizovaný v spolupráci s podnikateľským referátom na Ul. M. R.Štefánika, Radničnom námestí, Kollárovej ulici, Holubyho ulici a Mladoboleslavskej ulici. Vylúčený je predaj priemyselného tovaru a textílií.