Záhradná v novom šate

September 2011 / Prečítané 995 krát
   Pravidelne sme informovali našich čitateľov o rekonštrukcii Záhradnej ulice a dnes môžeme konštatovať, že dielo sa pomaly končí a že sa vydarilo k spokojnosti občanov. Napriek tomu práce budú ešte pokračovať aj v budúcich týždňoch. Vo štvrtok 8. septembra sa totiž stretli predstavitelia mesta, dodávateľ prác spoločnosť Petmas a zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby spoločne odkontrolovali kvalitu a množstvo prác, na ktoré boli použité prostriedky Európskej únie a mesta Pezinok.
   Začalo sa „pod zemou“, pretože súčasťou rekonštrukcie bola aj oprava kanalizácie, vpustí, prekládky káblov, rozvodov vody a uloženie chráničky pod cestou. Z peňazí EÚ bol financovaný mobiliár, teda lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie, chodníky, zeleň a spevnené plochy pod kontajnery. Mnoho chodníkov bolo vybudovaných na priamy podnet občanov, rovnako ako revitalizácia verejnej zelene a prístupové a parkovacie plochy. Počet parkovacích miest sa zvýšil o viac ako tri desiatky. V súčasnosti sa ešte dokončuje plocha bývalého malého trhoviska a jeho vyústenie do Ulice M.R.Štefánika. V poslednej fáze sa bude pokračovať v revitalizácii dolnej časti ulice od č. 1 po č. 9. Pripravuje sa aj oprava priechodu v hradbách do Šancovej ulice a oprava samotných hradieb v ich najpoškodenejších častiach.
   Záhradná ulica a jej obyvatelia po rekonštrukcii volali už veľa rokov. Vďaka nej dnešný stav znovu potvrdzuje jej meno, je to naozaj ulica – záhrada. Jej meno priamo nadväzuje na históriu tejto časti mesta. Priestory medzi domami na Štefánikovej ulici a hradbami boli totiž od nepamäti záhradami. Až v päťdesiatych rokoch minulého storočia boli pozemky pôvodným majiteľom skonfiškované a na ich mieste bola postavená úplne nová ulica „bytoviek“ v Pezinku. Záhrady pamätali napr. Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa tu prechádzal pri častých návštevách rodiny Zigmundíkových, ktorých dom stál na mieste dnešnej VÚB-ky. Záhrady končili zemným valom pri hradbách, tzv. šancami, na ktorých bránili v dávnej minulosti naši predkovia svoje mesto. Záhradná ulica má teda svoju bohatú históriu i prítomnosť, ktorej vtisla pečať súčasná rekonštrukcia a revitalizácia. Mala by byť svojou bohatou vysokou zeleňou pokračovaním Zámockého parku a zároveň príjemným priestorom na bývanie pre jej obyvateľov. 

Rekonštrukcia Záhradnej ulice v číslach:
Finančné prostriedky mesta: 470 000 eur
Finančné prostriedky grantu EÚ: 152 638 eur
Finančné prostriedky z iných zdrojov: 24 900 eur
(ra)
 

Ohodnoťte článok: