Program KC

August 2011 / Prečítané 1572 krát
Kultúrne centrum
Holubyho 42, tel./fax: 033/ 641 39 49
 

l 6.9. (utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – FS JAVORČEK a FS LIPA – AKO NÁS NEPOZNÁTE. Program folklórnych súborov pre organizovaných návštevníkov i pre verejnosť.
l 7.9. (streda) o 17.00 h Krušičova kúria – Radničné nám. č. 9 – LITERÁRNY FESTIVAL J SMREKA. Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice Pezinok a Pezinského kultúrneho centra pod záštitou BSK a Mesta Pezinok.
l 8.9. (štvrtok) o 16.00 h v malej sále DK – Slávnostné otvorenie V. ročníka Akadémie tretieho veku.
l 10.9. (sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK – Predajná akcia použitého detského oblečenia a detských potrieb.
l 10.9. (sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – IBA TAK. – Hudobno-poetický večer Evy Šiškovej, Juraja Hanulíka a ich hostí.
l 14.9. (streda) o 17.00 h v minigalérii DK – IVANA MANČIČ a TANJA AJIN – vernisáž výstavy.
l 16.-18.9. VINOBRANIE 2011. Podrobný program bude uvedený na samostatných plagátoch.
l 24.9. (sobota) v spoločenskej sále DK – PEZINSKÝ STRAPEC. XXVII. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci. 10.00 h súťaže – 19.00 h Galaprogram
l 25.9. (nedeľa) o 16.00 vo malej sále DK - AHOJ ROZPRÁVKA – Predstavenie PIRÁTOV SYN. Účinkuje: Divadlo MaKiLe. Nový cyklus rozprávok s detskou súťažou.