Festival pouličného divadla

August 2011 / Prečítané 2284 krát
Festival začal predstavením Štyri ročné obdobia alebo O dvanástich mesiačikoch v podaní detí zo Súkromnej základnej školy Bajkalská ul. v Bratislave.   V dňoch 24. - 25. júna sa konal v Pezinku III. ročník Festivalu pouličného divadla s medzinárodnou účasťou. Festival nadväzuje na dlhoročný projekt Cibulák. Prikláňa sa k netradičným žánrom ako pouličné divadlo, bábkové divadlo určené nielen pre deti či večerné koncerty. Podujatie sa stáva neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života nielen Malokarpatského regiónu, ale je aj významnou kultúrnou udalosťou a už sa dostalo do povedomia mnohých ľudí.

Festival začal predstavením Štyri ročné obdobia alebo O dvanástich mesiačikoch v podaní detí zo Súkromnej základnej školy Bajkalská ul. v Bratislave.

   Program festivalu pozostával z predstavení pre deti, mládež i dospelých. Niektoré boli interaktívne a zapájali sa do nich aj prítomní diváci. Účinkovali súbory nielen zo Slovenska ale
aj susednej Českej republiky (Divadlo Buchty a Loutky z Prahy s predstavením Artuš neboli Artuš).
   Predstavenia prebiehali v centre Pezinka či už na Radničnom námestí, Potočnej ulici, v Krušičovej kúrii, Zámockom parku alebo v Dome kultúry. Škoda, že nepriaznivé daždivé počasie prinútilo organizátorov zmeniť miesto konania niektorých predstavení a presunúť ich pod strechu do Domu kultúry.
   Tento rok bol medzinárodný Festival pouličného divadla realizovaný aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Na základe našej žiadosti sme získali z MK SR dotáciu vo výške 1500 €.
 
Peter Vlasák
Oľga Hoffmannová z bratislavského Divadla Happy pripravila pre deti slovenskú ľudovú rozprávku na motívy Pavla Dobšinského Zlatá priadka. Foto (mo)

Ohodnoťte článok: