Potravinová pomoc pre osoby v ťažkej situácii

August 2011 / Prečítané 1748 krát
    Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny.
   V meste Pezinok sa tento projekt začne realizovať od 30. augusta 2011 a bude prebiehať do konca kalendárneho roka.

Kto je príjemcom pomoci?

l deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
l fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
l osoby na hranici životného minima ( rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
l poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 eur ( nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).Kto môže požiadať o potravinovú pomoc?

   Každý, komu je pomoc určená, príde na MsÚ Pezinok, oddelenie školstva a sociálnych vecí a zo sebou si prinesie:

l v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží rozhodnutie súdu;
l fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v núdzi a príspevku k dávke predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
l osoby na hranici životného minima ( rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
l poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

   Následne po predložení požadovaní dokladov, bude zapísaný do zoznamu príjemcov, dostane informáciu, kedy a kde si môže prevziať potraviny a to 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Ďalšie informácie získate na čísle 033/ 6901134.
 
Mgr. Renáta Minarovičová, vedúca odd. školstva, a kultúry MsÚ
 

Ohodnoťte článok: