Nový katolícky kňaz v Grinave

August 2011 / Prečítané 3551 krát
   Od júla tohto roku je novým správcom grinavskej farnosti a filiálky Limbach pán farár SSLic. Milan Sova. Nový duchovný pochádza z Piešťan. Je absolventom Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval tiež teologické štúdiá v Ríme na Pápežskej univerzite svätého kríža. Po zavŕšení týchto štúdií pokračoval v postgraduálnom štúdiu so zameraním na Sväté písmo na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. V rámci tohto štúdia absolvoval jeden semester aj na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Týmto štúdiom získal licenciát zo Svätého písma, čo je prvý stupeň doktorandského štúdia. Ordinovaný za kňaza bol v roku 1998 v Trnave. Doteraz pôsobil ako kaplán vo farnostiach Veľké Kostoľany, Malacky, Bratislava – Vrakuňa, správca farnosti v Bratislave – Rusovciach a naposledy správca kostola Sv. Alžbety v Bratislave. 
Rímskokatolícka farnosť sv. Žigmunda v Grinave:
Myslenická 128, Grinava, 902 03, Pezinok, tel.: 033/642 27 37, mob.:0908/68492
 

Ohodnoťte článok: