Miesto pre nové parkovisko

August 2011 / Prečítané 1936 krát
    V júni sa uskutočnilo pracovné stretnutie pod záštitou župana BSK Pavla Freša ohľadom riešenia dopravy v regióne. Mesto Pezinok zastupoval viceprimátor Miloš Andel. Okrem známych projektov na riešenie terminálu integrovanej dopravy pri železničnej stanici a budovania cyklochodníkov v Pezinku sa hovorilo aj o ďalšom využití pozemkov za železničnou traťou v meste Pezinok. Zástupca nášho mesta poukázal na potrebu a možnosť vo väčšej miere využiť pozemky za traťou pre vybudovanie záchytných parkovísk, aj v nadväznosti na projekt obchvatu mesta Pezinok. Tento projekt záchytného parkoviska bude súčasťou komplexného dopravného systému integrovanej dopravy a bude financovaný mimo rozpočtových prostriedkov mesta Pezinok.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: