Zber oblečenia do kontajnerov

August 2011 / Prečítané 3324 krát
   V programe septembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude návrh na realizovanie zberu textilu a šatstva do kontajnerov v Pezinku v rámci programu Humana People to People Slovensko. Na tento zber sú vyhliadnuté viaceré lokality, ktoré pripadajú do úvahy: ul. Za hradbami, Moyzesova ul., Ul. 1. mája, Bystrická (pred obchodom a na sídlisku), Komenského ul. pri Mestskej plavárni, ul. L. Novomeského, Muškátová ul., parkovisko na trhovisku a Ulica M. R. Štefánika.
   Humana People to People Slovensko je členom medzinárodnej People to People, ktorá zabezpečuje vzdelávanie vo vidieckych oblastiach, boj s HIV /AIDS, vzdelávanie poľnohospodárov, zvýšenie bezpečnosti potravín a pod. v 42 krajinách sveta.
   Partneri, ktorí poskytujú finančné prostriedky na projekty členov Humana People to People sú okrem iného Globálny fond, Svetová banka, Európska komisia, Unicef, rôzne vlády krajín sveta, Exxon – Mobil, Nokia a mnoho ďalších. Programy, ktoré nie sú financované v rámci partnerstva, sú financované samou organizáciou Humana People to People prostredníctvom zbierok. Najväčšia časť príjmov, ktoré organizácia získava, je zo zberu, triedenia a predaja použitého oblečenia, v ktorom má Humana skúsenosti viac ako 30 rokov.
   Členovia organizácie sa venujú tejto činnosti už od 70. rokov. Členovia Humana People to People zbierajú tisíce ton oblečenia, ktoré by ináč boli zlikvidované ako odpad. Recyklácia odevov rieši problém s odpadom a podporuje udržanie životného prostredia.
   Kontajnery sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni, Takže darcovia môžu vypratať svoje skrine a odovzdať svoje dary v dobe pre nich výhodnej. Darované oblečenie je potom zozbierané do nákladných áut a doručené do najbližšieho triediaceho centra. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke www.humana.sk
 
Peter Vlasák
 

Ohodnoťte článok: