Vyhodnotenie prevencie mestskej polície

August 2011 / Prečítané 1771 krát
   Mestská polícia vyhodnotila aktivity v oblasti prevencie kriminality realizované v priebehu prvého polroka. Výsledky potvrdzujú vysokú profesionalitu tímu odd. prevencie kriminality a úspešnosť celého projektu Poznaním k hodnotnému životu.
   Prednášková činnosť bola na základe požiadaviek škôl zameraná na nasledovné témy: pre materské školy – prevenčno-bezpečnostný program Bezpečná škôlka, pre základné a stredné školy – prevenčno – bezpečnostný program Bezpečná škola, prevencia kriminality (sekty, drogy, manipulácia, sociálne siete), počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, správny opis páchateľa, prevencia šikanovania a domáceho násilia, prevencia grafity, prevencia manipulácie a pozitívna motivácia, prevencia drogových závislostí ( drogy, alkohol) dopravná výchova (2583 žiakov a študentov, 31 učiteľov ). Uskutočnených bolo 78 akcií, na ktorých sa zúčastnilo asi 10 tisíc osôb (vrátane letákovej osvety).V kampani sa využívali aj miestne a celoslovenské médiá.

 
(MsP)
 

Ohodnoťte článok: