Ochrana úrody vo vinohradoch

August 2011 / Prečítané 2253 krát
   Leto nám pomaly vrcholí a blíži sa čas, keď budú vinohradníci zbierať plody svojej náročnej práce. Po vlaňajšom katastrofálnom vinohradníckom roku sa tento rok ukazuje sľubná úroda, avšak problémy z minulosti pretrvávajú. Aj preto dňa 19. 7. 2011 zasadla Komisia pre vinohradníctvo a vinárstvo pri MsZ v Pezinku. Prítomní boli aj primátor Oliver Solga, viceprimátor Miloš Andel, náčelník mestskej polície Ľudovít Farbula, zástupcovia poľovníckych združení Leštiny a Podkarpatské pole Imrich Lipár ml. a Jozef Herda. Po obsiahlej diskusii sa komisia dohodla na niekoľkých opatreniach. Na základe požiadavky Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov, ale aj vinohradníkov-nečlenov sme sa rozhodli dočasne uzatvoriť mechanicky bočné vstupy do viníc pre autá na dobu asi dvoch mesiacov počas oberačiek, a to od 15. augusta. Vstup do vinohradov pre motorové vozidlá bude od lokality Narpochy až po Grefty možný len po asfaltke medzi areálom zdravia Rozálka a rybníkom. Samozrejme peší turisti a bicyklisti budú môcť na cesty do viníc vstupovať bez obmedzenia. Aj pre nich však platí počas dozrievania hrozna zákaz vstupovať na súkromné pozemky viníc. Každý rozumný človek pochopí toto opatrenie, ktoré má napomôcť k ochrane úrody. Robilo sa to v minulosti, robí sa to aj v súčasnosti, napr. na Morave, a oveľa prísnejšie. Vzťahuje sa to aj na grinavský a cajlanský chotár.
   Samozrejme nechceme slušných ľudí obmedzovať, práve naopak, chceme ich privítať vo svojich vinohradoch, aby videli kde a ako dozrieva hrozno, z ktorého sa vyrába víno, aby mohli spoznať jednotlivé odrody. Dôkazom toho bude 3. ročník akcie Deň vo vinohradoch, ktorý sa uskutoční 10. septembra. Jednotliví vinári budú v stánkoch pri svojich vinohradoch ponúkať jednoduché občerstvenie a na koštovku vína zo svojej produkcie. Touto cestou srdečne pozývame milovníkov dobrého vína na túto akciu.
Ďalším neduhom, ktorý sa nám rozmáha v chotári, sú krádeže štepov, železných kolíkov, stĺpikov, oplotenia. A to v takej miere, že to nemôžeme považovať len za akciu nejakých zberačov železa. V tejto veci už koná polícia.
Aj mestská polícia prisľúbila zvýšenú hliadkovú činnosť v čase dozrievania a oberačiek. Tí, čo chodíte do vinohradov či už za prácou alebo za oddychom ste si iste všimli, v akom stave je vinohradnícky náučný chodník, vybudovaný z peňazí Európskej únie. Tabule postriekané sprejmi, rozbitý altánok pod Pezinskou kalváriou, poškodená váhová studňa v Greftoch, postriekaný altánok pri studni. Mesto to musí stále opravovať, taká bola podmienka grantu. Schádzajú sa tu rôzne pochybné partie mladých ľudí aj mimopezinských. Mestská i štátna polícia tu vykonáva zvýšenú hliadkovú činnosť.
Veľké škody vo vinohradoch napáchala divá zver, hlavne daniele, ktoré dokážu ohrýzť vinohrad prakticky nahladko. A to ešte nedozrela úroda a neprišli diviaky a škorce. Mysleli sme si, že daniele a diviaky sa do vinohradov stiahli len prechodne. Žiaľ, opak je pravdou. Zver sa vo vinohradoch etabluje, páči sa jej tu a do hory, kde je jej miesto, sa už pravdepodobne nevráti. Rozmnožila sa do takej miery, že už to začína mať pre niektorých vinohradníkov likvidačný charakter. Pravdu majú poľovníci, keď tvrdia, že zver si našla nový domov a prirodzené útočisko v neobrobených vinohradoch, ale na druhej strane predovšetkým daniele, ktoré sú invázny druh, nemajú vo vinohradoch čo robiť. Aj preto jednotliví vinohradníci píšu žiadosti na Ministerstvo pôdohospodárstva, kde žiadajú o mimoriadny odstrel, predovšetkým danielov. Poľovnícke združenia toto žiadať nemôžu, im kvóty určuje Obvodný lesný úrad. Je to začarovaný kruh.
Členovia združenia vinohradníkov a vinárov pokračujú v prácnom monitorovaní neobrábaných vinohradov. V prvej fáze chceme ich majiteľov vyzvať, aby ich udržiavali v zmysle zákona. Rozmiestnili sme plagáty s výzvou majiteľom vinohradov na informačných tabuliach v meste i priamo v chotári. Informačná kampaň bude pokračovať v Pezinskej televízii a v časopise Pezinčan.
   Na záver sme sa dohodli, že členovia ZPVV aj ďalší dobrovoľníci z radov vinohradníkov budú počas dozrievania úrody hliadkovať vo vinohradoch. Pomoc prisľúbili poľovníci, ktorí budú hliadkovať aj počas dňa a aj mestská polícia.
   Ak si nespravíme poriadok vo vinohradoch sami, nikto to za nás nespraví.
 
Gabriel Guštafík, predseda komisie VaV ,pri MsZ v Pezinku