Blahoželáme

Júl 2011 / Prečítané 1366 krát
Dňa 22. júla 2011 sa dožíva naša najdrahšia mamička, babička a prababička
Anna ONDREJOVIČOVÁ
vzácnych 90 rokov života. Za jej obetavú lásku, starostlivosť a modlitby jej zo srdca ďakujú a do ďalších rokov života prajú všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie a radosť zo života, synovia Vladko, Mirko a dcéra Anka s rodinami. Mami, buď ešte dlho medzi nami! Tvoja láska a dobré srdce nám pomáha aspoň čiastočne nahradiť neprítomnosť
nášho dobrého otca, ktorý nás navždy opustil pred 21. rokmi. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ. K blahoželaniu sa pripája celá rodina.
 

Ohodnoťte článok: