Ad: Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu

Júl 2011 / Prečítané 1207 krát
   V minulom čísle Pezinčana pán Vladimír Marušic zo Spoločnosti Prometheus protestuje proti Rímsko-katolíckej cirkvi v Pezinku za jej zasahovanie do sekulárneho štátu. Protestuje proti tomu, že sa konala omša za mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, že médiá priniesli o tom správu .
   Veriaci sa na tejto omši modlili za to, aby predstavitelia mesta konali spravodlivo a čestne k všetkým občanom veriacim i neveriacim. Domnievam sa, že mestské zastupiteľstvo môže oficiálne oceniť každý prejav solidarity a záujmu o veci verejné cirkvami, spoločenskými organizáciami, spoločnosť Prometheus nevynímajúc.
   Sekulárny štát je štát demokratický, v ktorom organizácie, ktoré nie sú zločinecké, presvedčuje o „ svojej pravde “ bez toho, aby sa ich pravda stala štátnou doktrínou, ako to robili fašisti v Nemecku a komunisti v Rusku, kde ateizmus sa stal štátnou doktrínou so symbolmi päťcípej hviezdy alebo hákového kríža a priniesol smrť miliónom ľudí. Pánovi Marušicovi neprekáža, že päťcípa hviezda je na pomníku osloboditeľov v Pezinku, ktorý je na verejnom priestranstve. Prekáža mu však malý kríž na pamätnej tabuli, ktorá bola osadená z iniciatívy Konfederácie politických väzňov na budove, v ktorej nespravodlivo stíhali nevinných ľudí. Táto budova pritom nepatrí len mestskému zastupiteľstvu. Má pán Marušic zistené, že si pozostalí neželajú kríž na tejto tabuli? Na veľkých priestranstvách sú sochy veľkých synov národa a ľudstva a nemôžu tam byť sochy Krista, ktorého múdri ateisti považujú za najväčšieho humanistu ľudstva, ktorý bol popravený na kríži?

 
Doc. Ing. Ernest Valentovič, CSc
 


   Som veľmi pobúrený nad obsahom článku „ Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu “ v júnovom čísle Pezinčana. V slovníku cudzích slov, prípadne na internete, je význam slova sekulárny uvedený ako neveriaci, nevyznávajúci náboženstvo, ateistický, svetský.
   Kresťanstvo sa začalo na Slovensku šíriť pred 1175 rokmi príchodom vierozvestcov Konštantína a Metoda a podľa posledných výskumov 84 percent obyvateľov Slovenska je veriacich, z toho 69,8 percent rímskokatolíckeho vyznania. Podľa uvedeného je úplne nesprávne a zavádzajúce hovoriť o sekulárnom ateistickom Slovensku. Máme tu dokonca politické strany, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu.
   Prirovnávať angažovanie sa Rímsko katolíckej cirkvi slúžením bohoslužby za zastupiteľstvo a vedenie mesta, aby dobre a spravodlivo vykonávalo svoju funkciu a prácu v prospech všetkých obyvateľov mesta, ku podozreniu z korupcie a klientelizmu je veľmi primitívne ( keď nechcem použiť výraz hlúpe). Byť prítomný na takejto omši voleným zástupcom mesta je prinajmenšom tak správne ako sa oficiálne zúčastniť na Vinobraní, športovom podujatí, kultúrnej slávnosti a pod.   K problému kríža na pamätnej tabuli: Na Slovensku bolo nespravodlivo väznených a prenasledovaných vysoko prevažne kresťanov, preto ten kríž na pamätnej tabuli. Kresťanov rozhodne neurážajú prejavy ateistov a iných náboženstiev a naviac zdôrazňujú a praktizujú pokoj a spolunažívanie vo vzájomnej úcte. 
 
Ing. Hugo Hyross
Články neboli redakčne upravené!
 

Ohodnoťte článok: