Ako ďalej, pezinský futbal?

Jún 2011 / Prečítané 2389 krát
   Hneď na úvod, skôr ako prejdem k meritu veci, chcem zdôrazniť, že si veľmi vážim, čo pán Mikletič urobil pre futbalový oddiel PŠC. Jeho slová vo Futbalovom sprievodcovi z 5. júna sú však plné demagógie a nepodložených poloprávd.
   Už titulok Budete „hrobári“ ďalšieho športu v Pezinku? je nezmyselný. Za zánik extraligového basketbalu predsa nemôže primátor ani poslanci mestského zastupiteľstva. Najviac „mestských“ peňazí predsa dostával práve profesionálny basketbalový klub. V minulom roku to bolo 45 tisíc eur. Napriek tomu, že extraliga sa už v Pezinku nehrá, nie je pravda, že basketbal v našom meste zomrel. Práve naopak! Mesto intenzívne podporuje a bude podporovať mládežnícke basketbalové kluby.
   Neboli sme teda hrobármi basketbalu a nebudeme ani hrobármi pezinského futbalu. Mesto Pezinok podporuje v aktívnej športovej činnosti najmä deti a mládež a nie profesionálov a poloprofesionálov. Presne v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení (VZN), presne v duchu programového vyhlásenia a presne v duchu mojich predvolebných sľubov, na ktoré sa pán Mikletič odvoláva a hrubo ich dezinterpretuje.
   Nezabúdajme, že doteraz mesto dávalo viac ako 30 tisíc eur ročne (cca 1 mil. Sk) na rekonštrukciu štadióna PŠC, na zlepšenie podmienok pre hráčov, rovnako detí ako seniorov. V roku 2010 dostal klub od mesta 24 759 eur. V tomto roku, keď sa všade šetrí, dostali futbalisti PŠC 6850 eur. Presne toľko, koľko im patrí podľa vzorca v zmysle platného VZN z balíka 70 tisíc eur určených na podporu športu! Pre porovnanie, na kultúru boli dotácie celkovo 15 tis. eur.
   Pripomíname tiež, že PŠC má od mesta prenajatý areál za symbolické jedno euro, teda peniaze z nájmov, vrátane pohostinstva Kopačka a multifunkčného ihriska, idú priamo do klubovej kasy. Naviac z rezervy primátora dostávajú pezinskí futbalisti ďalšie stovky eur pre deti a mládež.
   V celom texte si pán Mikletič zamieňa šport pre deti a mládež s vrcholovým športom tvrdiac, že keď klub nebude mať peniaze, deti nebudú športovať. To však nie je pravda! Rovnako preceňuje podiel podnikateľov, keď tvrdí, že oni robia pre toto mesto a my im hádžeme polená pod nohy. Jeho citát: „Pán primátor, páni poslanci, naše mesto je pekné vďaka tomu, že tento obraz vytvorili podnikatelia. Platia dane, robia akcie a zviditeľňujú mesto. Vy ho pre pre nás len spravujete“ , mi vyrazil dych. Až doteraz som si myslel, že mesto vytvárame a spravujeme my všetci, občania Pezinka, našimi rukami, naším umom, aktivitou a snahou. Len pre zaujímavosť nech PŠC skúsi zverejniť koľko pezinských podnikateľov a akou čiastkou podporuje futbal alebo iné športy. Nikomu nechcem vstupovať do svedomia.
   Už niekoľko rokov na rôznych fórach opakujem, že mesto Pezinok sotva môže „uživiť“ tri futbalové areály a tri kluby, ktoré chcú hrať stále vyššie, ale aj stále drahšie súťaže. Doteraz to nikto nechcel počuť. Ale priamo na výbore som sa dozvedel, že kým v IV. lige sú ročné náklady na rozhodcov zhruba 2000 eur, v II. lige je to štvornásobne viac!
   Ak hociktorý klub má vyššie ambície a chce postaviť špičkové družstvo, musí nájsť dostatočné finančné krytie a nespoliehať sa na to, že ak nebude mať dostatok prostriedkov, jednoducho ich vytiahne z mestskej kasy.
   Takto to jednoducho nemôže fungovať! Cennou lekciou bol koniec extraligového basketbalu, ktorý v lete 2010 zachraňovali poslanci mimoriadnou finančnou injekciou. No i tak sme sa o pár mesiacov museli rozlúčiť s najvyššou súťažou, lebo klub nedokázal získať dostatok peňazí z iných zdrojov.
   Slová pána Mikletiča ma mrzia aj preto, lebo som sa celému výboru snažil 1. júna osobne vysvetliť, že mesto musí investovať z hospodárskeho prebytku za minulý rok hlavne do nutných opráv škôl. Z druhej strany som si vypočul, komu nedať alebo kde zobrať v prospech futbalistov PŠC. Opakujem stále rovnako, že pre mňa ako zodpovedného primátora je dôležitejšie ako druhá liga (reálne však až tretia najvyššia súťaž) to, aby mali žiaci na Základnej škole Na bielenisku nové okná, na Oreší novú strechu, aby sa rozšírila kapacita materských škôl, riadne fungovalo mestské osvetlenie, atď. A to i napriek tomu, že som veľký športový fanúšik a šport považujem za nesmierne dôležitý fenomén a nezastupiteľnú reprezentáciu Pezinka.
   Predstavitelia PŠC by však nemali ani mňa ani poslancov vydierať tvrdeniami, ktoré sú nepravdivé, tak ako to urobili vo „Výzve na podporu mládežníckeho futbalu“, pod ktorú práve zbierajú podpisy. Zo slov pána Mikletiča som totiž nadobudol presvedčenie, že tu vôbec nejde o záchranu futbalu v Pezinku, ale len o udržanie druholigovej príslušnosti. Teda o účasť v tretej najvyššej súťaži v sezóne 2011/ 2012. A samozrejme, o 20 tisíc eur na druhý polrok pre PŠC, o ktorých budú nakoniec aj tak rozhodovať poslanci.
   V poriadku, ale nepleťme do toho mládežnícky futbal! Ten nebude ohrozený, ani nezanikne. Mesto ho bude naďalej podporovať, tak ako doteraz. Rovnako v Pezinku, na Cajle i v Grinave. Vedenie mládežníckych klubov a rodičia totiž isto potvrdia, koľko peňazí dostali a koľko stoviek eur som ročne uvoľňoval z rezervy primátora na turnaje, ceny i prenájom telocvične počas zimnej prípravy. Bolo to vždy vtedy, keď vedenie klubu mladým futbalistom odmietlo dať z vlastnej pokladnice, do ktorej prúdia aj „mestské“ peniaze.
 
Oliver Solga
 

Ohodnoťte článok: