JAJOBA ďakuje

Jún 2011 / Prečítané 1634 krát
   Spevácka skupina JAJOBA zo ZO JDS Pezinok-Grinava sa 29. mája zúčastnila prehliadky speváckych súborov, ktorú organizovala KO JDS Bratislava. Chceme sa poďakovať organizátorom za pozvanie na toto podujatie a možnosť prezentovať našu činnosť. Naša vďaka patrí aj Okresnej organizácii JDS, pani Miškeríkovej, Konečnej a Wengovej za zabezpečenie občerstvenia. Ďakujeme tiež pani riaditeľke Pezinského kultúrneho centra Ing. Noskovičovej a pánu primátorovi Oliverovi Solgovi za krásny dar - obraz, ktorý sám vytvoril. Veľmi si to ceníme.
 
A. Mlyneková
 

Ohodnoťte článok: