Májové koncerty ZUŠ E. Suchoňa

Jún 2011 / Prečítané 1858 krát
   Tri nedávne koncerty Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku boli dôkazom, že škola poskytuje mladej generácii dobré podmienky pre rozvoj prirodzeného talentu v rôznych druhoch umenia, svojimi podujatiami obohacuje kultúrno-umelecký a spoločenský život v Pezinku a je jeho neodmysliteľnou súčasťou.
   Dlho očakávaný a starostlivo pripravený koncert k 60. výročiu založenia školy 6. mája priniesol neopakovateľné stretnutie súčasných učiteľov a žiakov s bývalými absolventmi a pedagógmi školy. Na spoločnom pódiu sa vystriedalo niekoľko z našich najlepších žiakov so svojimi o pár rôčkov staršími „ kolegami “ - študentmi umeleckých škôl či profesionálnymi umelcami. Úžasnú atmosféru koncertu dotvárali svojimi moderátorskými vstupmi Katarína Aulitisová a Ľubo Piktor, ktorí do dramaturgie vkusne zakomponovali dramatizovaný exkurz do histórie školy. Tiež minigaléria v Dome kultúry tentokrát ponúkla umelecký zážitok z výtvarných prác bývalých žiakov školy – profesionálnych výtvarníkov.
   Stretnúť ľudí, ktorí majú radi umenie, ktorí boli počas 60-tich rokov akýmkoľvek spôsobom súčasťou školy a spoluvytvárali jej históriu, môcť podať ruku dlhoročnej bývalej riaditeľke a členke prvého pedagogického zboru školy pani Márii Moravčíkovej bolo až dojemne milé a príjemné.
   Škola má ohromný tvorivý potenciál, prichádzajú ďalšie generácie. Verme že toto krásne stretnutie nebolo posledné.
   Ďalším májovým podujatím školy bol Kvetinový koncert ku Dňu matiek. Symbolickú kytičku uvitú z tónov odovzdali svojim mamičkám žiaci najnižších ročníkov. Ukázali nám, že okrem komornej hry a hry sólo vedia hrať aj v orchestri. Predstavil sa nám minitalent – orchester pod vedením pána učiteľa Maroša Mráza, ktorý bol milým spestrením koncertu.
   Slávnostným koncertom 27.mája sa predstavili noví absolventi školy. Absolventský koncert je slávnostným zavŕšením ich sedem – alebo jedenásťročného štúdia po úspešnom zvládnutí absolventských skúšok. Niektorí absolventi si repertoár na túto jedinečnú chvíľu vyberajú sami a splnia si tak sen zahrať si určitú konkrétnu skladbu, iní nechajú výber na svojom pedagógovi, ktorý vyberie skladbu na základe starostlivého zváženia individuálnych technických a muzikantských schopností žiaka.
   Tento rok mali učitelia aj žiaci „ šťastnú ruku “. Vypočuli sme si niekoľko krásnych skladieb v kvalitnej interpretácii z pomerne širokého autorského spektra – od Scarlattiho cez Chopina, Mendelssohna, Trnavského, Smetanu, Dvořáka, Fibicha, Komarowského až po Šostakoviča či Wingera. Príjemným oživením bolo vystúpenie absolventov tanečného odboru, ktorí nám zatancovali dve pekné ľudové choreografie – Valalík a Zbojnícky tanec za spoluúčinkovania ľudovej hudby Maroša Mráza.
   Súčasťou koncertu bola aj výstava absolventov výtvarného odboru. Viacerí spomedzi tohtoročných absolventov pokračujú v štúdiu na vyšších umeleckých školách.
 
Mgr. Z. Andelová

Ohodnoťte článok: