Súťaž v maľovaní sošiek sv. Floriána

Jún 2011 / Prečítané 1149 krát
   Z podnetu, ktorý vzišiel od pezinských dobrovoľných hasičov a v spolupráci s preventívnou komisiou Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Pezinok-Senec sa zrodila v Pezinku nová výtvarná súťaž. Jej téma je „ Namaľuj sv. Floriána“ a aktérmi sú žiaci miestnych základných škôl.
   Zaslúžilí členovia DPO Rudolf Turanský a Peter Ronec, ktorý je vrchným inšpektorom a členom komisie histórie DPO, navštívili školy a žiakom predstavili život a odkaz sv. Floriána. Potom deti pod dozorom svojich učiteliek Mgr. Aleny Burdanovej zo ZŠ Fándlyho a Mgr. Jany Kuttnerovej zo ZŠ Na bielenisku vymaľovali sošky sv. Floriána, ktoré pre tento účel vyrobil a školám venoval R. Turanský.
   Ukončené práce – vymaľované sošky patróna hasičov zhodnotila odborná porota. Tri najkrajšie boli ocenené diplomami a drobnými vecnými cenami. Výtvory žiakov sa všetkým páčili, aj preto sa organizátori súťaže rozhodli urobiť výstavku všetkých prác, aby si ich mohli pozrieť tiež ostatní žiaci, pedagógovia i verejnosť. 
 
(pr)

Ohodnoťte článok: