Pred 64 rokmi prváčikmi

Jún 2011 / Prečítané 1728 krát
   Nevšedné stretnutie bývalých žiakov Ľudovej školy na Holubyho ulici sa uskutočnilo 21. mája. Pred 64 rokmi boli prváčikmi. Do štyroch tried ich chodilo 120. Tohtoročné stretnutie bolo už tretím v poradí. Prvé sa uskutočnilo, keď oslavovali šesťdesiate výročie ukončenie prvého ročníka, druhé v roku 2009 a tretie teraz. Na stretnutie ich prišlo 42. Viacerí bývajú v Pezinku alebo v Bratislave, ale niektorí pricestovali aj z iných končín Slovenska a zo zahraničia. Helmut Miroslav Šipek precestoval 850 kilometrov z Nemecka, kde žije už dlhé roky. Povedal nám, že do Pezinka sa vracia vždy veľmi rád. Tohtoročné stretnutie bolo významné tiež tým, že väčšina z nich dovŕši sedemdesiatku, takže dôvodov na oslavu bolo viac.

   Na stretnutie sa všetci veľmi tešili, pospomínali, mnohé si oživili v pamäti , podelili sa spoločne s radosťami i starosťami svojho života. Sľúbili si, že pokiaľ im to zdravie dovolí o rok sa stretnú znovu.

 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: