Venujú sa paličkovaniu

Jún 2011 / Prečítané 1259 krát
   Výroba čipiek paličkovaním je jedna z najťažších textilných techník. Prvé zmienky o paličkovanej čipke na Slovensku siahajú až do 16. storočia. No aj vtedy už bola táto technika pomerne rozvinutá. V našom regióne je skupina žien, ktoré sa venujú tejto záľube a stretávajú sa, aby sa priučili niečomu novému resp. zdokonalili v tejto činnosti. Raz do týždňa sa stretávajú dôchodkyne v utorok poobede v dennom centre v Grinave, kde vedúcou tohto krúžku je pani Júlia Rusnáková. Jednotlivé členky pochádzajú nielen z Grinavy, ale aj Limbachu, Slovenského Grobu a tiež Pezinka. Privítali by, keby sa pridali k nim aj ďalšie ženy, ktoré by mali záujem o tohto pekného koníčka. V utorok 14. júna sa v priestoroch Denného centra konalo posledné stretnutie a ukončenie pred prázdninami, kde členky poďakovali za všetku činnosť, ochotu a spoluprácu svojej vedúcej p. Rusnákovej. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia mesta, ktorí poďakovali za odvedenú prácu a šírenie našich tradícií v našom regióne. Ďalšie ich stretnutie je naplánované na koniec augusta.
 
(pv)