Rozlúčka so vzácnym človekom

Jún 2011 / Prečítané 1899 krát
   Dňa 1. júna 2011 podľahol ťažkej chorobe náš spoluobčan Ing. František Wagner, mimoriadne aktívny človek, ktorý sa do posledných dní svojho života zapájal do rôznych aktivít v našom meste. Bol členom Klubu sprievodcov mesta Pezinok. Venoval sa sprievodcovskej činnosti a ďalším aktivitám klubu. Jeho jazykové znalosti ho predurčovali na tlmočnícke služby a odborné znalosti získané vysokoškolským štúdiom využíval tiež ako lektor. Nezabudnuteľná ostane pre členov klubu sprievodcov i jeho priateľov prechádzka náučným chodníkom v Zámockom parku, počas ktorej nám oduševnene a fundovane rozprával o vzácnych drevinách a rastlinách, ktoré sa tam nachádzajú. Mal však bohaté skúsenosti tiež z vinohradníctva a vinárstva, bol aktívnym členom združenia vinohradníkov a vinárov.
   Lásku k Malokarpatskému regiónu i ľuďom tu žijúcim prejavoval aktívnou prácou v miestnom spevokole Šafrani, ktorý už viac rokov poslucháčom z Pezinka i okolia rozdáva krásne umelecké zážitky a radosť zo života.
   Jeho angažovanosť, srdečné priateľstvo a ochota pomáhať ostanú vzorom i pre jeho nasledovníkov. Česť jeho pamiatke!
 
Peter Ronec

Ohodnoťte článok: