Čo vytvorili, prezentovali na výstave

Jún 2011 / Prečítané 1757 krát
   Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo pre seniorov v rámci Akadémie tretieho veku v školskom roku 2010/2011 dva nové kurzy v odbore Keramika a Základy kresby a maľby.
   Na prednáškach v múzeu v odbore Keramika sa poslucháči dozvedeli základné informácie o výrobe keramiky, o dejinách a súčasnosti keramického remesla na Slovensku. Praktická časť prebiehala v keramickej dielni Centra voľného času, kde si účastníci mohli vyskúšať práce s hlinou – modelovanie, glazovanie, maľovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu. Vytvorili tak niekoľko úžitkových i dekoratívnych výrobkov podľa vlastných návrhov. Lektormi praktickej časti bola Barbara Bizmayerová a Miroslav Malinovský, lektorkou teoretickej časti Mgr. Eva Ševčíková.
   Prvý ročník Základov kresby a maľby sa zameriaval na oboznámenie sa so základnými vyjadrovacími a výrazovými prostriedkami ako sú bod, linka, plocha, štúdium priestoru – perspektíva, svetlo a tieň. Tematicky boli hodiny venované spočiatku kresbe, neskôr maľbe, vytváraniu zátišia, štúdiu rúk, portrétu, dôraz bol kladený na charakter a výraz prevedenia obrazu. Lektorkou bola Mgr. art. Verona Prokopová.   Na májovej výstave v Malokarpatskom múzeu boli vystavené práce seniorov, ktoré vytvorili pod vedením lektorov na oboch kurzoch. I keď obsah výstavy tvorili keramické objekty a výtvarné práce, pre zúčastnených bol dôležitejší samotný proces tvorby, spoznávanie materiálov, výtvarných a remeselných techník. 
 
Eva Ševčíková
 

Ohodnoťte článok: