Workshop v Mosonmagyaróvári

Jún 2011 / Prečítané 1196 krát
   V dňoch 26.-27. mája sa konal v našom partnerskom maďarskom meste Mosonmagyaróvár WORKSHOP na tému „Spolupráca medzi partnerskými mestami“. Mesto Pezinok na tejto akcii zastupovala dvojčlenná delegácia v zložení zástupca primátora Miloš Andel a predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok Peter Ronec.
   Po úvodnom predstavení všetkých účastníkov jednotlivé delegácie v krátkosti predstavili svoje mestá a odovzdali prítomným informačné a propagačné materiály.
   V druhej časti programu boli účastníci rozdelení do pracovných skupín, kde sa rokovalo v tematických okruhoch ako kultúra, šport, turistika a cestovný ruch. Pezinskí zástupcovia sa zúčastnili rokovania v turistickej sekcii. Hovorilo sa o možnostiach výmen medzi partnerskými mestami navzájom. Z prednesených návrhov vzišli tieto požiadavky: vypracovať program jednodňových exkurzií v meste a blízkom okolí, vzdialenejšie ciele – plánovať viacdňové pobyty, propagovať podujatia v miestnych médiách s cieľom informovať obyvateľov či zaviesť turistické karty a poskytnúť zľavy aj partnerom, čím by sa zvýšila príťažlivosť cestovného ruchu.
   Na záver workshopu všetci zúčastnení kladne hodnotili programovú i organizačnú prípravu podujatia a zhodli sa, že treba hľadať všetky možnosti pre ďalší rozvoj partnerských vzťahov v prospech občanov partnerských miest. 
 
(pv)