Deň pezinského baníctva

Jún 2011 / Prečítané 1842 krát
   Nos Carolus Dei… in crastino festi Nativitatis Beati Johannis Baptiste anno Domini MCCCXXX nono (My Karol, z božej milosti kráľ… v predvečer sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa roku Pána 1339) – úvodné a záverečné slová z listiny, ktorou kráľ Karol pezinským a svätojurským grófom Petrovi a Sebušovi „ láskavo vyjadrujúci súhlas, žeby im na oplatenie ich verných služieb bola udelená táto zvláštna milosť, aby kdekoľvek na ich majetkoch Pezinok a Svätý Jur, mali slobodnú možnosť otvárať a spracovávať nerasty zlata alebo striebra a vôbec akéhokoľvek iného kovu... “ (ďalšie slová z listiny).
   Deň, keď vstúpilo do platnosti toto kráľovské rozhodnutie – 24. jún – si pezinskí baníci zvolili za svoj deň a nazvali ho „ Deň pezinského baníctva“. V tomto období sa uskutočňuje už tradičné stretnutie primátora mesta s baníckou pospolitosťou. Tohto roku to bolo už po desiatykrát, keď si na spoločnom stretnutí pripomenuli časy minulé, ale prebrali aj očakávané aktivity a podujatia súčasného nositeľa baníckych tradícií v meste – Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku.
V hore spomínanej listine je aj zmienka o tom, že v našich končinách ešte pred uvedenou listinou, ťažbu zlata vykonával magister Mauricius – presnejšie písomné údaje zatiaľ neexistujú. Podarí sa vypátrať stopy baníctva pred rokom 1339?
 
Jozef Mišuta

Ohodnoťte článok: