Pezinské deti čítali v modernej martinskej knižnici

Jún 2011 / Prečítané 1629 krát
   Posledný májový týždeň žiaci 3.A a 3.B zo ZŠ Kupeckého trávili v Škole v prírode na Martinských holiach. Okrem zážitkov v prekrásnom prírodnom prostredí Malej Fatry si priniesli aj pamätné diplomy z akcie „ Čítajme si ...2011 “. Išlo už o štvrtý ročník podujatia, ktorého cieľom je zapojiť do čítania čo najviac detí. Najpočetnejší detský čitateľský maratón organizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF v spolupráci s knižnicami a školami na celom Slovensku.
   Všetci zapojení žiaci simultánne čítali v knižniciach jednu stranu vybraného literárneho diela. Potom sa podpísali na plagát a ich mená budú zarátané k ďalším podpisom čítajúcich detí. Naši žiaci teda po dvojhodinovej pešej ceste lesom dorazili do knižnice v Martine, kde sa pridali k ostatným čitateľom. Jej pracovníci ocenili výbornú úroveň ich čítania a vedomostí. My sme zasa obdivovali a tak trochu i závideli moderné a estetické prostredie knižnice. Sme radi, že aj deti z Pezinka svojím pozitívnym postojom k čítaniu prispeli k pokusu o prekonanie minuloročného rekordu.
 
Mgr. Eva Čapkovičová