Chcete separovať správne?

Jún 2011 / Prečítané 1325 krát
LIST ČITATEĽKY
   Každá snaha o separovanie odpadu sa veľmi cení. Táto zmysluplná a ekologická činnosť zmenšuje skládky zmiešaného odpadu ( ktoré nikto nechce) a šetrí prírodné suroviny. Má to zmysel. Existujú firmy, ktoré vytriedený odpad vykupujú a opäť na niečo použijú. Každé mesto separuje odpad ináč – práve tak, aký je momentálne dopyt po druhotných surovinách. V Pezinku je to takto:
   Do kontajnera PLASTY patria použité PET fľaše z nápojov. Vyrobia sa z nich napríklad vlákna na tkaniny ( hoci na flísovú mikinu) a nábytok. Len tekutinu z nich treba vyliať. Fľašu od aviváže či olejov netreba vyplachovať, dôležitejšie je ju dobre vyprázdniť a hodiť do správneho kontajnera na papier a plasty. Vyrobia z nich odpadové sáčky, odpadkové koše, rôzne záhradnícke potreby... Ak z nich oddelíte vrchnáčik, prípadne ho nezatiahnete celkom, potešíte ľudí v lisovni. Z novín a časopisov dnešné technológie vedia urobiť krásny biely papier. Len ich nezamastite. Kartóny a obaly sa spracujú na nový, čistý toaletný papier. Jogurtové tégliky či tégliky od masla momentálne nikto nevykupuje. Je to vlastne polystyrén, nie PET materiál. Tie dajte do všeobecného odpadu. Ak sa chcete zbaviť starých kníh, dajte prosím dole tvrdú väzbu. Veľmi pomôžete. Použité papierové vreckovky sú síce stále papier, ale znečistený – bakteriálne a vírusovo. Nepatria do papierového kontajnera. Zato použité plastové hračky môžu byť aj keď majú v sebe malé šrauby. Vyzbieraný odpad sa zlisuje a odvezie na vytriedenie. Úplne najhoršie sa recyklujú tertrapakové obaly (krabice z mlieka, džúsov a pod.) – tie treba dať do všeobecného odpadu.
   Ako je to s BIO odpadom? Jednoduché. Patrí sem všetko živé – rastlinné - pričom kamene sa sem nezaraďujú. Konáre, burina, pokosená tráva, ohryzok z jablka aj zhnitá zelenina. Nie však zvyšky z obeda – pokiaľ nepatríte k vegetariánom. Vo varenej strave sa môžu nachádzať živočíšne zložky (mäso, mlieko, vajcia, masť …) a tie dokážu kompostovú skládku veľmi – veľmi znehodnotiť. A znehodnotená kompostová skládka sa mení na skládku
všeobecného odpadu. Opäť tú, ktorú nikto nechce.
   Rovnako nedbalo by sme nemali pristupovať ani k baterkám. Maličká vec do dlane sa na skládke mení na toxický odpad, ktorý môže poškodiť ľudské zdravie aj v najmenších koncentráciách – vypúšťajú kadmium, olovo, ortuť, mangán a iné. Ak končia batérie v odpade, ich kovový obal začne korodovať, pričom sa postupne do životného prostredia uvoľňujú ťažké kovy. Patria do akejkoľvek predajne s elektronikou.
   Separovanie odpadu má zmysel. A nie je to veda. Len prosím: nemiešajte všeobecný odpad so špeciálnym. Vrecko zmesového odpadu v plastovom kontajneri môže narobiť väčšie problémy, ako zopár zle vytriedených produktov. Recyklácia druhotných surovín je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, ktoré ručne vykonávajú ľudia. Ak im pomôžeme, pomôžeme aj sebe, pomôžeme Pezinku. 
 
Beata Drobná (zdroj informácií: Mesto Pezinok, Marius Pedersen a internet)

Ohodnoťte článok: