Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu

Jún 2011 / Prečítané 1890 krát
   V aprílovom Pezinčanovi som sa dočítal, že sa konala omša za mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, čo ma dosť pobúrilo. Myslím si, že takáto činnosť zo strany Rímsko-katolíckej cirkvi (RKC) je už prekročením prirodzeného rámca verejnej angažovanosti tejto svetonázorovo-ideologickej organizácie v sekulárnom štáte. V princípe to nemá ďaleko od spoločensky neprípustných javov, kedy určitá firma zdarma poskytuje kultúrne a spoločenské vyžitie verejným činiteľom, pri čom oprávnene vzniká podozrenie z korupcie a klientelizmu. Pre predstaviteľa mesta, ktorý je aj členom RKC, to je osobná pozitívna duchovná služba, pre ktorú môže byť zaujatý v prospech RKC pri výkone svojej poslaneckej práce či pri riadení mesta, a to je neprípustné. Preto ako občan Pezinka a volič mojich zástupcov vo veci správy mesta protestujem proti takýmto aktivitám.
   Tak isto som proti tomu, aby sa predstavitelia mesta zúčastňovali omší služobne. Nemal by sa v médiách vyskytovať oznam ako ten v apríli, že na omši bol primátor (viceprimátor, poslanci). Predstavitelia mesta by sa mali na omši a podobných udalostiach zúčastňovať jedine ako súkromné osoby, čo netreba ani oznamovať.
   V apríli bola odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzneným a prenasledovaným občanom Pezinka a okolia na mestskej budove. Je to záslužná aktivita, ale nechápem, prečo je na nej vyobrazený symbol kresťanstva kríž. Boli snáď prenasledovaní iba kresťania? Určite nie a na tabuli sa to ani nespomína. Vnímam to len ako ideologickú propagandu na sekulárnom území. Nenamietal by som nič, keby bola tabuľa cirkevná a na cirkevnej „pôde“. Takto je to ale neprípustné a Mesto by si na takéto prešľapy malo dávať v budúcnosti pozor, lebo potom by občania mohli žiadať aj finančne nákladnú nápravu.
   Mali by sme si uvedomiť, že na Slovensku žije množstvo rôznych svetonázorových skupín občanov, preto je dôležité dodržiavať svetonázorovú neutralitu štátnych činiteľov, inštitúcií a verejných priestorov. Iba tak budeme vedieť všetci v pokoji a vo vzájomnej úcte spolunažívať.
 
 
Vladislav Marušic, Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov
 

Ohodnoťte článok: