V septembri voľby hlavného kontrolóra

Jún 2011 / Prečítané 1876 krát
   Poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí 7. júna sa zaoberali voľbou hlavného kontrolóra Mesta Pezinok. Súčasnej HK Ing. Jarmile Volnerovej končí šesťročné funkčné obdobie, preto v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení musia byť vyhlásené a vykonané nové voľby. Mestské zastupiteľstvo určilo deň voľby na 29. septembra 2011. Záujemcovia o túto dôležitú funkciu v miestnej samospráve môžu podať písomnú prihlášku najneskôr do 14 dní pred dňom konania volieb na MsÚ v Pezinku. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, že v prvom kole nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu, bude vyhlásené druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: