O cezhraničnej spolupráci

Jún 2011 / Prečítané 1750 krát
   Bratislavský samosprávny kraj organizuje za účasti zástupcov príslušných rakúskych a slovenských regiónov 29. júna v Bratislave Burzu projektových partnerov v rámci projektu RECOM SK – AT, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Podujatia sa zúčastní aj Mesto Pezinok.
   V programe sú informácie o projekte a rozhovory pri okrúhlych stoloch podľa tematických sietí. Témy sú zamerané na inovačné technológie, turizmus, voľno-časové aktivity, mobilitu, životné prostredie, trh práce, vzdelávanie a kvalifikáciu.
   Hlavným cieľom projektu RECOM je zvýšenie akceptovanosti cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzívnenie kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice. RECOM chce pomáhať úspešnej realizácii rôznorodých nápadov, iniciatív a projektov medzi regiónmi a vytvára platformu pre cezhraničnú výmenu skúseností a regionálny kooperačný manažment.
 
(pv)

Ohodnoťte článok: