Mestské múzeum pripravilo súťaž HISTÓRIA NOSTRA

Jún 2011 / Prečítané 2036 krát
foto Anna Topolecká   V pondelok 13. júna sa centrum mesta stalo priestorom vedomostnej súťaže, ktorú pre šiestakov pezinských základných škôl zorganizovalo Mestské múzeum v Pezinku. Súťaž bola zavŕšením niekoľkomesačného projektu zameraného na spoznávanie miestnych dejín a predchádzala jej séria prednášok. V tematicky zameraných blokoch dostali deti informácie o histórii Pezinka v rôznych oblastiach a obdobiach. Po ich skončení absolvovali šiestaci kontrolné „ testy “, v ktorých mali ukázať, čo všetko si z odprednášaných tém zapamätali – mená, udalosti, dátumy, historické a logické súvislosti. Na základe týchto „ testov “ boli v každej triede vybrané 3-členné tímy, ktoré sa zapojili do súťaže pod názvom HISTORIA NOSTRA 2011. Mestské múzeum pripravilo pre 11 súťažných tímov rôznorodé úlohy. Deti ich riešili pri symboloch histórie - na stanovištiach rozmiestnených v centre mesta – v Krušičovej kúrii, Tureckom dome, vo farských záhradách či pri mestských hradbách. Osem úloh a hádaniek najlepšie zvládli žiaci pezinského Gymnázia a ZŠ na Kupeckého ulici. ZŠ Kupeckého bodovala až dvakrát, keď druhé miesto obsadilo čisto dievčenské trio 6.B a víťazstvo a Cena Mestského múzea pripadli chlapčenskému tímu 6.A.
  Vďaka ústretovosti a podpore Mesta Pezinok, za prispenia Detského sveta a firmy Grafit si spolu s pamätným listom odnieslo ceny všetkých 33 účastníkov súťaže. O jej bezproblémový priebeh sa spolu s pracovníkmi Múzea postarali aj pedagógovia, ktorých na podujatie vyslali všetky zapojené školy. Pomocou boli aj deviataci zo ZŠ Na bielenisku, ktorí sprevádzali súťažiace trojice pri ich presune medzi jednotlivými zastávkami súťaže.
Všetkým, ktorí sa do prípravy a realizácie projektu zapojili, patrí naša veľká vďaka. Veríme, že sa nám týmto podujatím podarí začať tradíciu podobných akcií, ktorých cieľom je oboznamovanie detí, a cez ne azda i dospelých, s minulosťou nášho mesta.
 
(pp)
 

Ohodnoťte článok: