Informácia o plate primátora

Jún 2011 / Prečítané 1353 krát
   V súlade s nedávno prijatou novelou zákona o platoch primátorov a starostov sa plat pezinského primátora znížil o čiastku 1148 eur na súčasných 3779 eur. Novela zrušila aj možnosť mestských a obecných zastupiteľstiev priznávať primátorom odmeny. Novela sa nedotkla platov zástupcov primátorov ani hlavných kontrolórov. Neriešila ani koeficient podľa veľkosti miest, dĺžky pôsobenia primátorov vo funkcii či najdôležitejší ukazovateľ, ktorým sú výsledky hospodárenia mesta za predchádzajúce obdobie.
 
(ra)